• Lokaal, groen en duurzaam
  • Eigen stroomopwekking
  • Energiebesparing
  • Zonder winstoogmerk

Bewustwording

Energie Magazines 2021-2022
Inzicht energieverbruik per postcode - 2022-2023
Energiecoaching
Voorlichting over bewustwording

Vanaf mei 2022

Inzicht in energieverbruik per postcode

Na het beëindigen van de Energie Magazines heeft het Bestuur zich beraden over een vervolg. Doel is nog steeds de bewustwording van en voorlichting voor de bewoners van Stiens. Besloten is de systematiek van huis-aan-huisbezorging te blijven hanteren. Dit keer niet via de betaalde diensten van de bezorging, maar via de leden in de verschillende buurten en wijken van Stiens.

De opzet is een A4-flyer met daarin enerzijds informatie over het gas- en elektriciteitsverbruik per straat en postcode en anderzijds wat meer algemene voorlichting over besparing en het werven van nieuwe leden voor de Stienzer Energykoöperaasje U.A.

  • Begin mei 2022 is het 1e nummer bezorgd in de wijk It Heechhôf en omgeving. Deze flyer is HIER te downloaden.
  • Begin juli 2022 is het 2e nummer bezorgd in de wijk d’Oriënt. Deze flyer is HIER te downloaden.

Vanaf voorjaar 2021 tot begin 2022

Energie Magazines 

In april 2021 is begonnen met het verspreiden van een vijf Energie Magazines in de bebouwde kom van het dorp Stiens. Dat gebeurde via de huis-aan-huisbezorging samen met het weekblad De Stienser. Dit project kon mede worden gerealiseerd met een forse bijdrage van Plaatselijk Belang Stiens. Die honoreerde een aanvraag van ons voor de verspreiding van het Magazine op A3-formaat als bijlage bij De Stienser. Waarvoor nog hartelijk dank.

Doel is de bewustwording van de inwoners van Stiens. Dat gebeurde via het overdragen van kennis en weetjes in het Magazine dat vijf keer is verspreid in een totale oplage van 3250 stuks.

De Energie Magazines zijn hieronder te downloaden.

Magazine 1

Magazine 2

Magazine 3

Magazine 4

Magazine 5

 

Nieuwsbrief

Schrijf je nu gratis in voor het NIEUWSBULLETIN van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. en ontvang regelmatig het laatste nieuws in je mailbox!

Stienzer Energykoöperaasje U.A.