Kom direct in contact: info@stienzer-ek.nl

 

 

 

Maak kennis
  • Lokaal en duurzaam
  • 100% Groen
  • Eerlijke prijzen
  • Energiecoöperatie zonder winstoogmerk

Over ons

Eind 2018 komt op initiatief van Plaatselijk Belang Stiens een groep mensen bij elkaar om van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, isolatie, opwekking van groene energie, CO2-gecompenseerd gas en veel onderwerpen die daarmee te maken hebben. En over de vraag wat dat kan betekenen voor het dorp Stiens.

Dat resulteert in het voorjaar van 2019 in een rapport aan Plaatselijk Belang Stiens met als belangrijkste advies: richt een energiecoöperatie op en laat die coöperatie aan de slag gaan.

De Stienzer Energykoöperaasje U.A. is opgericht op 23 mei 2019.
De Koöperaasje richt zich – kort samengevat – op de volgende doelen:

  • de bewustwording van inwoners van Stiens op het gebied van duurzame energie;
  • het adviseren van haar leden over (besparingen op) het energieverbruik;
  • het stimuleren en realiseren van besparingen op het energieverbruik en van oplossingen voor het op duurzame wijze produceren van energie.
  • het uitoefenen van een bedrijf gericht op in- en verkoop van duurzaam opgewekte energie voor haar leden en het uitoefenen van een bedrijf ter realisatie van bovenstaande ten behoeve van de leden.

Stienzer Energykoöperaasje U.A.