Maak kennis
  • Lokaal, groen en duurzaam
  • Eigen stroomopwekking
  • Energiebesparing
  • Zonder winstoogmerk

Aanpak in eerste aanleg

In 2019 is de Stienzer Energykoöperaasje haar werkzaamheden begonnen met een projectaanvraag voor het Iepen Mienskipfûns van de provincie Fryslân. Die aanvraag is in de herfst van 2019 gehonoreerd. Het plan/project heeft de naam “Stiens op weg naar Energieneutraal”. De belangrijkste onderdelen van het plan zijn:

  • Voorlichting voor en communicatie met de inwoners van Stiens over energiebesparing en energieopwekking
  • Ledenwerving voor de Stienzer Energykoöperaasje U.A. en wijkgerichte aanpak om dit zichtbaar te maken. Door middel van een warmtescan en een energieadvies per (voorbeeld)woning
  • Klantenwerving voor Energie VanOns, het regionale energiebedrijf voor de drie noordelijke provincies. Door zoveel mogelijk huishoudens te stimuleren energie af te nemen van Energie VanOns wordt de Stienser dorpsgemeenschap groener. Dat is een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van het project “Stiens op weg naar Energieneutraal.”

Het project leverde op dat we inzicht hebben gekregen om tot een structuur en sturing te komen voor de onderhanden te nemen projecten.

Enquête in wijk Aldlân

Eind 2019 organiseren we een kleine (papieren) enquête in de wijk Aldlân in Stiens. Bewoners van alle woningen die op dat moment zijn voorzien van zonnepanelen krijgen vragen over hun energieverbruik en over de maatregelen die ze hebben getroffen. Het is deze enquête geweest die aanleiding geeft tot een vervolg in andere buurten: “StEK komt bij je langs”. Die enquêtes worden zoveel mogelijk digitaal gehouden.

De Energie Mix Methode

Dit is een initiatief om te onderzoeken hoe we in Stiens energieonafhankelijk kunnen zijn. We reserveren twee avonden – 5 maart en 14 april 2020 – om hierbij gebruik te maken van een reeds beproefde methode die door Doarpswurk wordt georganiseerd. Op de eerste avond gaan we aan de slag met deze methode die ons allen een beeld geeft van de totale energiebehoefte in Stiens, van de gewenste en minder gewenste energiemaatregelen en de vertaling hiervan naar de ruimte. Op de tweede avond gaan we kijken naar de kosten en opbrengsten, mogelijke projecten en mogelijke participerende partijen. Door CORONA wordt de tweede avond verschoven naar 29 september 2020. Die avond is opnieuw – met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen – hard gewerkt om tot een resultaat te komen. De uitwerking is later ‘meegenomen’ in een door de Energykoöperaasje op te stellen Energievisie voor Stiens.

Energie Magazines

In april 2021 is begonnen met het verspreiden van een vijf Energie Magazines in de bebouwde kom van het dorp Stiens. Dat gebeurde via de huis-aan-huisbezorging samen met het weekblad De Stienser. Dit project kon mede worden gerealiseerd met een forse bijdrage van Plaatselijk Belang Stiens. Die honoreerde een aanvraag van ons voor de verspreiding van het Magazine op A3-formaat als bijlage bij De Stienser. Doel is de bewustwording van de inwoners van Stiens. Dat gebeurde via het overdragen van kennis en weetjes in 5 verschillende Magazines die even zovele malen zijn verspreid. Elke keer in een oplage van 3250 stuks. De Energie Magazines zijn hieronder te downloaden:

Magazine 1 || Magazine 2 || Magazine 3 || Magazine 4 || Magazine 5

Nieuwsbrief

Schrijf je nu gratis in voor het NIEUWSBULLETIN van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. en ontvang regelmatig het laatste nieuws in je mailbox!

Stienzer Energykoöperaasje U.A.