Maak kennis
  • Lokaal, groen en duurzaam
  • Eigen stroomopwekking
  • Energiebesparing
  • Zonder winstoogmerk

Links

Plaatselijk Belang Stiens is de vereniging die zich al meer dan 100 jaar inzet om welvaart en welzijn in Stiens te bevorderen. En de belangen van de dorpsbewoners te behartigen. Zij treedt op als woordvoerder van de inwoners van Stiens richting Gemeente Leeuwarden. De vereniging stond in 2018/2019 aan de wieg van de Stienzer Energykoöperaasje U.A.

Leeuwarden werkt aan een duurzame, sterke gemeente. De gemeente: “Wij zien duurzaamheid als basis voor nieuwe ontwikkelingen in de samenleving met een evenwichtige ontwikkeling van economie, natuur & milieu en sociale & culturele aspecten. Belangrijke uitdaging daarbij is het verduurzamen van onze woningvoorraad. Met het online energieloket zetten we daar stevig op in”.

Meer informatie over energiebesparende maatregelen en praktische adviezen over verduurzaming en subsidiemogelijkheden vindt u op het Energieloket.

Via deze link worden woningeigenaren geholpen met een gratis en onafhankelijk advies over het energiezuinig, comfortabel en aardgasvrij maken van hun woning. Dat doet het Duurzaam Bouwloket voor 130 Nederlandse gemeenten – waaronder de gemeente Leeuwarden. Door het invullen van de noodzakelijke gegevens – postcode, type woning, bouwjaar, energieverbruik, etc. – krijg je een eerste inzicht in mogelijke en noodzakelijke stappen om je woning te verduurzamen en het energieverbruik te verminderen. Plus de kosten van onder meer isolatie, ander glas, mogelijke verwarmingsopties en de rendement van die oplossingen. Kom je er niet uit, dan kun je via een mail aan ons vragen om energiecoach die met jou eventuele verdere stappen bespreekt.

Dit is ook een interessante website voor iedereen die een antwoord zoekt op de vraag: “hoe verbeter ik mijn huis”. Vergelijkbaar met het Duurzaam Bouwloket – zie hiervoor.

Deze site is ontwikkeld door Milieucentraal in samenwerking de Rijksoverheid. Beantwoord de vragen en ontdek met welke verbeteringen je je huis energiezuiniger en duurzamer kan maken. Je ziet ook meteen wat het jou kost en oplevert. Bekijk daarbij ook alle verbeteropties en de mogelijkheden voor een energiezuinig en duurzaam huis: isolatie, duurzame alternatieven voor verwarming, zonnepanelen en meer. Op de site kun je onder meer inzoomen op de volgende onderdelen om je woning energiezuiniger te maken en het comfort te verbeteren: gevelisolatie, vloerisolatie, dakisolatie, isolatieglas. warmtepomp. zonneboiler, zonnepanelen, ventilatie en warmte terugwin in de douche.

De energiemaatschappij Energie VanOns is collectief eigendom van alle lokale energiecoöperaties in de drie noordelijke provincies en daarmee dus ook van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. Wij ontvangen per jaar een vast bedrag als een lid van de Stienzer Energykoöperaasje klant is bij Energie VanOns. Dat bedrag kunnen wij weer investeren in lokale plannen.

In het overzicht – via bovenstaande link naar Energie VanOns – staan de kosten van groene stroom en CO2-gecompenseerd gas voor consumenten. De energietarieven zijn de laatste tijd aan flinke schommelingen en vooral stijgingen onderhevig. Energie VanOns streeft ernaar om met de prijzen lager te zitten dan de grootste drie spelers op de energiemarkt, Eneco, Essent en Vattenfall. Energie VanOns doet niet aan stunten met tarieven en is daarom ook niet te vinden op de landelijke vergelijkingsites.

Ús Koöperaasje komt op voor de energiebelangen van alle inwoners van Fryslân en is een koepelcoöperatie die Fryslân wil verduurzamen en vergroenen, provincie breed en op lokaal niveau. Zij helpt plaatselijke initiatieven om een energiecoöperatie op te richten. De Stienzer Energykoöperaasje is lid van Ús Koöperaasje.

HIER opgewekt is hét kennisplatform voor lokale energie-initiatieven. Van startende initiatieven tot gevorderde energiecoöperaties. Op deze site vind je inspiratie, informatie en sparring-partners. Daarnaast zijn ze er voor samenwerkingspartners zoals gemeenten, provincies, woningcorporaties, verenigingen van eigenaren en serviceverleners. Omdat in de wereld van duurzame energie burgers volop in beweging zijn. Opwekking, besparing, warmteoplossingen en handel worden steeds meer opgepakt door lokale duurzame energie-initiatieven. Het aantal coöperaties groeit en hetzelfde geldt voor het aantal gerealiseerde projecten. Had deze ontwikkeling een aantal jaren geleden nog het karakter van pionieren, er kan nu voorzichtig gesproken worden over de opkomst van een nieuwe sector: de coöperatieve energiesector. De toekomst voor lokale energie is veelbelovend! HIER opgewekt is er voor iedereen die actief is in deze sector.

Milieu Centraal is de praktische gids voor duurzame tips en adviezen. Hoe kan ik in mijn vloer isoleren en wat bespaar ik dan? Wat is een klimaatvriendelijk gerecht? Hoe groot is de impact van vliegen? Waar laat ik een oude videoband? Met Milieu Centraal ontdek je wat je zelf kunt doen, en hoe je dat aanpakt.

Wilt u energie besparen en verwarmingskosten verlagen? Wij helpen met subsidies zoals

  1. Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
  2. Hulpmiddelen en tools, o.a. Verbeter je huis
  3. Energiesubsidiewijzer (overheid en banken)Nieuwsbrief

Schrijf je nu gratis in voor het NIEUWSBULLETIN van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. en ontvang regelmatig het laatste nieuws in je mailbox!

Stienzer Energykoöperaasje U.A.