Maak kennis
 • Lokaal, groen en duurzaam
 • Eigen stroomopwekking
 • Energiebesparing
 • Zonder winstoogmerk

Nieuws

 • Artikel Zonneweide Wurgestroom in LC

  zaterdag 18 november 2023

  Zaterdag 18 november 2023 staat in de Leeuwarder Courant een artikel over Zonneweide Wurgestroom. Harm de Kroon (onze oud-voorzitter) heeft een interview over de (on)mogelijkheden voor een zonnepark op landbouwgrond. Hij legt aan journalist Wilbert Elting uit waarom de mogelijkheid voor een park van maximaal 4 ha wel... Lees meer
 • Impressie presentatie Wurgestroom

  donderdag 9 november 2023

  Dinsdag 7 november jl. presenteerde de Stienzer Energykoöperaasje tijdens de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Stiens haar plannen voor een zonneweide op twee percelen van Nijp Hoveniers aan de noordzijde van het Stienser Bos. Voorzitter Harm de Kroon schetste daarbij een beeld van de energiebehoefte van Stiens... Lees meer
 • Zonnepanelen, last of lust?

  vrijdag 22 september 2023

  Afgelopen maanden scheen de zon uitbundig en was de energieproductie van zonnepanelen goed.  Maar helaas, er zijn een aantal problemen zichtbaar geworden de laatste tijd. Ten eerste kun je de opgewekte stroom niet altijd meer kwijt wegens een vol netwerk en ten tweede kun je gestraft worden de teruglevering aan... Lees meer
 • Eindrapport overhandigd aan wethouder Stellingwerf

  donderdag 17 augustus 2023

  Voorzitter Harm de Kroon van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. heeft op woensdag 19 juli jl. het eindrapport "Stek komt bij langs" aangeboden aan wethouder Evert Stellingwerf van de gemeente Leeuwarden. Op deze manier werd (financiële en inhoudelijke) verantwoording afgelegd over de uitvoering van drie... Lees meer
 • Leveren jouw zonnepanelen wel terug?

  maandag 19 juni 2023

  De Stienzer Energykoöperaasje heeft onlangs van een bewoner van De Helling een vraag ontvangen. Het gaat om de volgende kwestie. De omvormer van de zonnepanelen van deze bewoner slaat zo nu en dan uit. Met name op zeer zonnige dagen – en die hebben we afgelopen weken vaak gehad. Hij vroeg zich af of dit ligt aan... Lees meer
 • Algemene Ledenvergadering 26-4-2023

  donderdag 13 april 2023

  De volgende Algemene Ledenvergadering van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. staat gepland voor 26 april aanstaande. Inloop om 19.30 uur in de NIJE SKALM in Stiens. Aanvang van de vergadering is om 20.00 uur. De vergadering is bedoeld voor leden van de coöperatie. Naast een aantal vaste onderwerpen - jaarverslag... Lees meer
 • Buurtenquête wijk It Skil – de uitslag

  maandag 6 februari 2023

  In de maand november 2022 heeft de Stienzer Energykoöperaasje voor de derde wijk op een rij een buurtenquête uitgezet. Deze keer in de wijk It Skil, aan de noordwestzijde van het centrum van het dorp Stiens. Uiteindelijk hebben we van ruim 60 bewoners respons mogen ontvangen. De ingevulde enquêtes zijn goed voor... Lees meer
 • Presentatie Douwe Faber

  dinsdag 20 december 2022

  Op de laatste Algemene Ledenvergadering op 1 december 2022 werd na de pauze het woord gevoerd door de heer Douwe Faber, eigenaar van het bedrijf Ekwadraat in Leeuwarden. Hij geeft in zijn presentatie aan dat hij en zijn bedrijf al 20 jaar lang bezig zijn met de energietransitie. Op het voormalige vuilstort... Lees meer
 • Buurtactie Stiens – wijk It Skil

  vrijdag 4 november 2022

  De Stienzer Energykoöperaasje U.A. houdt in de periode 7 - 25 november een enquête bij de bewoners van It Skil (o.a. Boarskulp, Kinkhoarn, Noardkromp, Venusskulp, Hege Hearewei en omgeving). Aan de bewoners van deze buurt wordt gevraagd de enquête in te vullen om zo gezamenlijk in te vullen hoe het staat met het... Lees meer
 • Voorlichting Isoleren, Warmtepompen en Subsidies in de Skalm

  donderdag 20 oktober 2022

  Op maandag 24 oktober 2022 organiseert de Stienzer Energykoöperaasje U.A. een voorlichtingsavond over deze onderwerpen. Voor alle drie onderwerpen hebben we een specialist uitgenodigd. Ook zal er gelegenheid zijn voor het stellen van vragen.  De inloop is vanaf 19.00 uur. Over de hiervoor genoemde onderwerpen... Lees meer

Nieuwsbrief

Schrijf je nu gratis in voor het NIEUWSBULLETIN van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. en ontvang regelmatig het laatste nieuws in je mailbox!

Stienzer Energykoöperaasje U.A.