Maak kennis
  • Lokaal, groen en duurzaam
  • Eigen stroomopwekking
  • Energiebesparing
  • Zonder winstoogmerk

StEK komt bij je langs

Medio 2021 zijn we begonnen met de buurtactie “StEK komt bij je langs”. De bedoeling daarvan was om binnen drie buurten bij circa 150 woningen een flyer af te geven met daarin het verzoek deel te nemen aan de buurtenquête. In de enquête werd aandacht gevraagd voor het energieverbruik in de woning, al dan niet uitgevoerde besparende maatregelen, etc. Deze actie werd mede mogelijk gemaakt door de gemeente Leeuwarden. Naast de enquêtes in de drie buurten werd besloten – binnen het budget – 6 x een huis-aan-huis-flyer rond te brengen in het dorp Stiens: de zogenaamde postcodeacties.

De buurtenquête

Stienservaart

In de maand november 2021 hebben we samen met de buurtvereniging Stienservaart aan alle bewoners van de Wythústerwei, zuidelijk van de AH en aan de bewoners van de Pompeblêdstrjitte, Reidsjongerstrjitte, Swanneblomstrjitte en Tongerboutstrjitte gevraagd een enquête in te vullen. Van de 150 huishoudens in dit gebied hebben we van 59 een volledig ingevuld formulier terug ontvangen. Hoewel we graag een grotere respons hadden gezien, is de reactie van 40% een goede score te noemen. Met name omdat de respondenten een goede afspiegeling zijn  van de buurt, qua woning en bewoning. Al met al een geslaagde actie. Klik op de volgende link voor de resultaten: Resultaten buurtactie Stienservaart – uitgebreide versie.

Stinzen – Zuidoost

In de maand februari 2022 hebben we bij 180 woningen in de Aysmastins, Canterstins, Grovestins, Haniastins, Lautastins en Sixmastins een buurtactie gehouden in de vorm van een huis-aan-huis-enquête. Uiteindelijk hebben we van 50 deelnemers een bruikbaar ingevuld formulier ontvangen. Klik op de volgende link voor de resultaten: Resultaten buurtactie Stinzen-Zuidoost – uitgebreide versie.

It Skil

In de maand november 2022 was het de beurt om een enquête uit te voeren in de wijk It Skil, aan de noordwestzijde van het centrum van Stiens. We hebben 63 ingevulde enquêtes retour ontvangen. In januari 2023 is huis-aan-huis in de wijk een flyer bezorgd met daarin de eerste conclusies op hoofdlijnen. De respondenten op de enquête ontvangen een LED-lamp en inmiddels is ook een deel van de bewoners lid geworden van onze Energykoöperaasje. Zij ontvangen nog een extra lamp. Kijk voor de uitbreide resultaten van deze buurt op: Resultaten buurtactie It Skil – definitief.

Postcodeacties

Na het beëindigen van de Energie Magazines in 2020/2021 heeft het Bestuur zich beraden over een vervolg. Doel is nog steeds de bewustwording van en voorlichting voor de bewoners van Stiens. Besloten is de systematiek van huis-aan-huisbezorging te blijven hanteren. Dit keer niet via de betaalde diensten van de bezorging, maar via de leden in de verschillende buurten en wijken van Stiens. De opzet is een A4-flyer met daarin enerzijds informatie over het gas- en elektriciteitsverbruik per straat en postcode en anderzijds wat meer algemene voorlichting over besparing en het werven van nieuwe leden voor de Stienzer Energykoöperaasje U.A.

Begin mei 2022 is het 1e nummer bezorgd in de wijk It Heechhôf en omgeving. Daarna volgden de overige 5 wijken in Stiens. Deze flyers zijn HIER te downloaden.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu gratis in voor het NIEUWSBULLETIN van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. en ontvang regelmatig het laatste nieuws in je mailbox!

Stienzer Energykoöperaasje U.A.