Kom direct in contact: info@stienzer-ek.nl

 

 

 

Maak kennis
  • Lokaal en duurzaam
  • 100% Groen
  • Eerlijke prijzen
  • Energiecoöperatie zonder winstoogmerk

Projecten

De Stienzer Energykoöperaasje U.A. heeft, met grote instemming van de gemeente Leeuwarden, bij de provincie Fryslân in het kader van het Iepen Mienskipsfûns in mei 2019 een plan ingediend voor het project “Stiens op weg naar Energieneutraal”.

De belangrijkste onderdelen van het plan zijn:

  • Voorlichting voor en communicatie met de inwoners van Stiens over energiebesparing en energieopwekking
  • Ledenwerving voor de Stienzer Energykoöperaasje U.A. en wijkgerichte aanpak om dit zichtbaar te maken door middel van een warmtescan en een energieadvies per (voorbeeld)woning
  • Klantenwerving voor Energie VanOns, het regionale energiebedrijf voor de drie noordelijke provincies. Door zoveel mogelijk huishoudens te stimuleren energie af te nemen van Energie VanOns wordt de Stienser dorpsgemeenschap groener. Dat is een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van het project “Stiens op weg naar Energieneutraal.”

In de besprekingen met de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden bleek al snel dat de aanvraag op sympathie en medewerking kon rekenen. De provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden zijn bereid gebleken om een substantiële financiële bijdrage te geven om deze doelen ook de realiseren. De provincie kwam met een bijdrage van 40% van de aanvraag (conform het Iepen Mienskipsfûns) en de gemeente Leeuwarden heeft zich bereid verklaard 50% van de kosten van het project voor haar rekening te nemen.

Stienzer Energykoöperaasje U.A.