Maak kennis
  • Lokaal, groen en duurzaam
  • Eigen stroomopwekking
  • Energiebesparing
  • Zonder winstoogmerk

Wat wij doen

Op deze pagina geven we aan wat onze beleidsvisie is voor de woningen in Stiens en hoe we het daarin omschreven doel met behulp van werkgroepen en aandachtsgebieden willen bereiken.

Onze beleidsvisie tot 2030

Wij houden rekening met de door de gemeenteraad van Leeuwarden in 2021 vastgelegde Warmtevisie. Daarin staat voor Stiens en directe omgeving aangegeven dat in 2030 de energievoorziening gebeurd door warmtepompen en groen gas. Voor de Stienzer Energykoöperaasje is dit leidend, waarbij we in principe uitgaan van een energieneutraal dorp in 2030. Dat houdt voor ons in dat alle noodzakelijke en gebruikte energie (voor warmtevoorziening en voor de noodzakelijke apparatuur en verlichting) voor alle de woningen en huishoudens in Stiens groen wordt opgewekt. En dat wij in Stiens daartoe ‘onze eigen boontjes’ willen doppen.

De volgende uitdagingen dienen zich aan:

  • halveren aardgasverbruik en dat opwekken door groen (bio)gas
  • de andere helft aardgas vervangen door opwekken van stroom en gebruik via warmtepompen
  • elektrische autorijden en daartoe de stroom opwekken in Stiens en omgeving

Dit betekent volgens onze berekeningen een verhoging van de stroomproductie van 8,2 GWh (2023) naar 22,3 GWh (2030). Een en ander betekent een verdubbeling van de stroomproductie van zonnepanelen op daken (woningen en bedrijven), een forse besparing via isolatie, 9 hectare zonnepanelen op land en 2 windmolens van het type Reduzum/Tzum. Binnenkort volgt hier een schema met uitleg.…………

Werkgroepen en aandachtsgebieden

Binnen de Stienzer Energykoöperaasje hanteren we een thematische onderverdeling qua werkzaamheden, projecten, werkgroepen en aandachtsgebieden om de bovenstaande visie te realiseren. Onderstaand geven we een overzicht op hoofdlijnen. Onder deze “hoofdstukken” gaan we verder in op de details, op de stappen die we doen/deden, op de vorderingen en op de resultaten.

Wat betreft de (toekomstige) energievraag van huishoudens maken we onderscheid tussen verschillende mogelijkheden bij het opwekken of het verminderen van de vraag naar WARMTE en het lokaal opwekken van STROOM. Daarnaast kennen we binnen het thema BEWUSTWORDEN, BESPAREN, FINANCIEREN ook een aantal aandachtsgebieden en werkgroepen.

Via onderstaande thema’s wordt nader ingezoomd op verschillende projecten, acties en resultaten.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu gratis in voor het NIEUWSBULLETIN van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. en ontvang regelmatig het laatste nieuws in je mailbox!

Stienzer Energykoöperaasje U.A.