Maak kennis
  • Lokaal, groen en duurzaam
  • Eigen stroomopwekking
  • Energiebesparing
  • Zonder winstoogmerk

Beleid provincie en gemeente Leeuwarden

De Stienzer Energykoöperaasje dient uiteraard rekening te houden met de nationale, regionale en gemeentelijke beleidsuitgangspunten op het gebied van de energietransitie. De belangrijkste hierbij worden hieronder genoemd. De provincie en de gemeente hanteren daarbij als uitgangspunt de door het Rijk opgestelde doelstellingen voor 2030 en 2050.

Regionale Energietransitie Fryslân

In april 2021 wordt de Regionale Energiestrategie Fryslân gepresenteerd (RES). De RES-Fryslân is tot stand gekomen in samenwerking met Friese gemeenten, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Samen hebben zij de Friese ambitie geformuleerd om 3 Terrawattuur elektriciteit duurzaam op wekken in 2030. Hiermee zorgen we als regio voor een schonere toekomst voor onszelf, onze kinderen en onze kleinkinderen. Ook de Friese Energie Alliantie, die bestaat uit 11 betrokken maatschappelijke organisaties en Liander hebben meegedacht.

Warmtevisie gemeente Leeuwarden

Op woensdag 1 december 2021 stemt de gemeenteraad in met de plannen in de Warmtevisie Leeuwarden. De Warmtevisie beschrijft welke warmte alternatieven er voor aardgas zijn in de gemeente Leeuwarden en welke buurten er voor 2030 kansrijk zijn om van het aardgas te gaan (en welke na 2030). Kansrijk voor 2030 is het gehele noordelijke deel van de gemeente. Met andere woorden Stiens en het grootste deel van het omliggende buitengebied van de voormalige gemeente Leeuwarderadeel.

De gemeente start in 2022 met plannen om stapsgewijs tot 2030 richting aardgasvrij te gaan. De gemeente stelt daarbij dat onderhoud aan de riolering en wegen een koppelkans biedt, net als maatregelen voor het omgaan met de klimaatverandering. Het aardgasnet is in delen van het gebied economisch bijna afgeschreven, zo geeft de gemeente aan. Voor elke buurt (wijk of dorp) is in kaart gebracht welke alternatieve vormen van warmte geschikt kunnen zijn om de woning zonder aardgas te verwarmen.

Warmtepomp en groen gas

Als kansrijk voor Stiens en het buitengebied wordt in de Warmtevisie aangekoerst op een (hybride) warmtepomp in combinatie met groen gas. Ook wordt er op een aantal plaatsen gekeken naar kansen voor bijvoorbeeld energie uit water (aquathermie), of dichter bij Leeuwarden, op een collectief warmtenet. Deze alternatieven staan niet vast. De tijd zal het leren. In overleg met de buurt – onder meer met de Stienzer Energykoöperaasje U.A. – zal worden bekeken wat mogelijk is en wat de voorkeur van de bewoners is. Dit wordt uiteindelijk gezamenlijk vastgelegd in een op maat gemaakt buurtplan.

De Energievisie van de Stienzer Energykoöperaasje is gebaseerd op deze gemeentelijke Warmtevisie en heeft als streefdoel 2030. Met andere woorden: hier start onze zoektocht naar de mogelijkheden voor voldoende warmte en stroom om in 2030 aan de behoefte te kunnen voldoen.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu gratis in voor het NIEUWSBULLETIN van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. en ontvang regelmatig het laatste nieuws in je mailbox!

Stienzer Energykoöperaasje U.A.