Maak kennis
  • Lokaal, groen en duurzaam
  • Eigen stroomopwekking
  • Energiebesparing
  • Zonder winstoogmerk

Nadere uitleg – deel 1

woensdag 19 juni 2024

In de afgelopen maanden hebben we uit verschillende reacties gemerkt dat er veel vragen leven over de werkwijze en de plannen van de Stienzer Energykoöperaasje. Daarbij gaat het onder meer over het opwekken van groene energie, al dan niet voor de eigen inwoners van Stiens, de eventuele negatieve invloed daarvan op de natuur en biodiversiteit, het verbruik van grondstoffen en de financiële aspecten van de plannen. In een aantal berichten gaan we hier nader op in.

Naast besparen ook groen opwekken

De Stienzer Energykoöperaasje heeft een aantal doelstellingen. Naast bewustwording en het adviseren en stimuleren van inwoners in Stiens en omgeving over besparen en isoleren, werken we aan het opwekken van duurzame energie. Om enig idee te hebben van de hoeveelheid energie (groen gas en elektriciteit) die in Stiens te zijner tijd nodig is, hebben we onlangs een Energievisie opgesteld. Kritische blikken zijn daarbij welkom, immers wij zijn aan de slag voor alle bewoners van ons dorp en de directe omgeving. En natuurlijk voelen wij ons als bestuur van de Energykoöperaasje geroepen om op vragen te reageren. Daarbij willen we binnenkort ook ingaan op de relatie tussen de plannen voor de Zonneweide “Wurgestroom” en netcongestie.

Opbrengsten investeren we in Stiens

De plannen die we hebben voor een groene strategie gaan niet uit van een winstmaximalisatie en van financieel gewin. Als er geld wordt verdiend, dan investeren we dat in de Stienzer gemeenschap en/of in volgende duurzaamheidsprojecten. Dit is statutair vastgelegd in de doelstellingen van de Energykoöperaasje.

Zonder zwarte cijfers geen project
Voor iedereen zal het duidelijk zijn dat wat we doen wel “financieel uit moet kunnen”. Met andere woorden dat er een positieve business-case is, dat er een financiële buffer wordt opgebouwd en dat we geen rode cijfers schrijven! Wel moeten we opmerken dat dit alles niet lukt zonder een zekere garantstelling van de overheid voor een minimale opbrengst in eurocenten per kWh (SCE-subsidie). En zonder een sluitende business-case gaan de leden van StEK en het bestuur, maar vooral ook “de bank” niet mee in het verhaal! Het blijkt dat het de laatste tijd wel steeds lastiger wordt om een sluitende business-case op te stellen.

In een volgend artikel zullen we ingaan op het effect op natuur en grondstoffen, de zogenaamde “footprint”. Eventuele reacties graag naar info@stienzer-ek.nl. En lid worden kan natuurlijk altijd. Dan heb je ook de mogelijkheid om mee te praten en invloed uit te oefenen op de doelstellingen en de werkwijze van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. Het bestuur

Nieuwsbrief

Schrijf je nu gratis in voor het NIEUWSBULLETIN van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. en ontvang regelmatig het laatste nieuws in je mailbox!

Stienzer Energykoöperaasje U.A.