Maak kennis
  • Lokaal, groen en duurzaam
  • Eigen stroomopwekking
  • Energiebesparing
  • Zonder winstoogmerk

Update over Zonneweide Wurgestroom

maandag 6 mei 2024

Afgelopen maanden was het voor velen stil rond de ontwikkeling van Zonneweide Wurgestroom. Achter de schermen werd evenwel door velen hard gewerkt. Niet alleen op het punt van het archeologisch onderzoek, maar ook op de volgende vragen wilden we een antwoord: (1) is er voldoende ruimte voor een dusdanig aantal zonnepanelen dat het financieel uit kan, (2) is er voldoende ruimte voor biodiversiteit en (3) is er voldoende ruimte voor een goede landschappelijke inpassing.

Eind 2023 is er tussen het Hoveniersbedrijf Nijp en Wurgestroom B.V. een overeenkomst gesloten tot de ontwikkeling van een zonneweide op percelen van het bedrijf. Op 20 november jl. volgde een schetssessie over noodzakelijke randvoorwaarden voor de inrichtring van het gebied (de Sinnetafel). Daarbij waren destijds alleen de percelen ( D ) en ( E ) in beeld. Werkende weg kwam ook het perceel ( C ) van de Protestantse Gemeente Stiens in beeld. Het plan omvat nu 4 hectare aan zonnepanelen, waarmee we een goed uitgangspunt hebben voor een passende businesscase.
LINK naar pagina Zonneweide Wurgestroom

Nieuwsbrief

Schrijf je nu gratis in voor het NIEUWSBULLETIN van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. en ontvang regelmatig het laatste nieuws in je mailbox!

Stienzer Energykoöperaasje U.A.