Maak kennis
  • Lokaal, groen en duurzaam
  • Eigen stroomopwekking
  • Energiebesparing
  • Zonder winstoogmerk

Nadere uitleg – deel 2

maandag 1 juli 2024

In de afgelopen maanden hebben we uit verschillende reacties gemerkt dat er veel vragen leven over de werkwijze en de plannen van de Stienzer Energykoöperaasje. In een aantal artikelen besteden we daar aandacht aan. Vorige keer ging het over het opwekken van groene energie, al dan niet voor de eigen inwoners van Stiens en de financiële aspecten van de plannen. Deze week hebben we het over de eventuele negatieve invloed daarvan op de natuur en biodiversiteit en het verbruik van grondstoffen.

De voetafdruk (footprint) van duurzame energie

De beschikbaarheid van energie is voor de mens – maar ook voor alle andere levende wezens op aarde – een essentiële zaak. Zonder komt er letterlijk niets tot stand. Voedsel is voor de mens de enige directe energiebron. We inhaleren geen gas, drinken geen benzine, kauwen niet op steenkool, lopen niet op batterijen; we leven op voedsel. We vinden dat we als individu ook verantwoordelijkheid hebben en moeten nemen voor de herkomst van de energie en het voedsel dat we tot ons nemen. Voor een duurzaam voortbestaan is het goed om ernaar te streven om evenveel energie op te wekken als dat we consumeren. Als we minder consumeren dan hoeven we ook minder op te wekken (besparen!). Zie ook de Energievisie van StEK op onze website (https://stienzer-ek.nl/projecten/). Besparen en duurzaam consumeren zijn belangrijke pijlers voor nu en voor onze toekomst en die van onze (klein)kinderen.

We kunnen twee types voetafdruk onderscheiden: (1) het directe beslag op omgeving en natuur en (2) het beslag op – eventueel schaarse en/of vervuilende – grondstoffen die in de benodigde componenten en installaties worden toegepast.

Beslag op omgeving en natuur

De hoeveelheid energie die je van een hectare grond kunt “oogsten” met een zonneweide is tientallen malen groter dan die je kunt oogsten door middel van plantaardige productie en honderden keren groter dan wat je kunt oogsten door middel van dierlijke productie. Vanuit energetisch oogpunt gezien is plantaardige productie – daar waar het kan – te verkiezen boven intensieve dierlijke productie. Hiermee is het beslag op landbouwgrond het kleinst. Zie ook het artikel over ‘duurzame dertig’ in de Leeuwarder Courant van zaterdag 22 juni 2024 .Daarnaast is uit recent onderzoek gebleken dat een goed ontworpen zonneweide voor een dikke plus kan zorgen in de biodiversiteit. Daarom vinden wij het verantwoord om klein deel van het landbouwareaal in te zetten als zonneweide. Hierover de volgende keer meer.

Het beslag op grondstoffen

De wijze waarop grondstoffen gewonnen worden, kunnen we in Stiens slechts zeer beperkt beïnvloeden. Wel kunnen we landelijk en Europees kiezen voor regels voor verantwoorde productie en werkomstandigheden. Er wordt hard gewerkt aan milieuvriendelijke alternatieven, bijvoorbeeld voor de productie van accu’s en zonnepanelen. Verder is het natuurlijk van belang dat de benodigde grondstoffen zoveel mogelijk gerecycled worden. Met alle reguliere – en zeldzame – metalen die we in onze elektronica, motoren, generatoren, frames en windmolens stoppen vergroten we onze nationale voorraad. Ze zijn op termijn uit die installaties goedkoper en gemakkelijker terug te winnen en opnieuw te gebruiken dan uit de oorspronkelijke ertsen.

Kortom (1) besparen op de noodzaak, (2) efficiënt inzetten en (3) duurzaam winnen van energie en materialen moet onze leidraad voor nu en in de toekomst zijn en blijven.

Eventuele reacties op dit artikel graag naar info@stienzer-ek.nl. Lid worden kan natuurlijk altijd. Dan praat je mee en kun je invloed uitoefenen op onze werkwijze en beleid.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu gratis in voor het NIEUWSBULLETIN van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. en ontvang regelmatig het laatste nieuws in je mailbox!

Stienzer Energykoöperaasje U.A.