Kom direct in contact: info@stienzer-ek.nl

 

 

 

Maak kennis
 • Lokaal, groen en duurzaam
 • Eigen stroomopwekking
 • Energiebesparing
 • Zonder winstoogmerk

Category Archive: Geen categorie

 1. Vrijwilligers gevraagd voor het maken van warmtebeeldopnamen

  Leave a Comment

  De Stienzer Energykoöperaasje heeft onlangs een warmtecamera aangeschaft. Voor het maken van warmtebeelden en het interpreteren ervan zijn we op zoek naar vrijwilligers die opnamen kunnen maken van woningen in Stiens en omgeving. Zo kunnen de bewoners inzicht krijgen in het warmteverlies van de woning en in de noodzaak of wenselijkheid tot isoleren of het plaatsen van energiebesparende beglazing. Lees hieronder waar het omgaat en hoe je je kunt opgeven.

  Warmtebeelden

  Het maken van warmtebeelden (thermografie) kan helpen om inzicht te krijgen in de zwakke plekken in de woningisolatie. Plaatsen waar warmte lekt uit een huis zijn namelijk warmer dan de omgeving en vertonen zich duidelijk op deze afbeeldingen. Er kunnen zowel opnamen binnen als buiten worden gemaakt.

  Warmtebeelden en de Energykoöperaasje

  Vorig jaar konden wij als Stienzer Energykoöperaasje incidenteel gebruik maken van een infraroodcamera van de gemeente Leeuwarden. Sinds kort hebben wij zelf zo’n camera. We willen leden van de Energykoöperaasje, die interesse hebben in warmtebeeld opnamen van hun huis, proberen te bedienen. Omdat we een krappe menselijke capaciteit hebben op dit gebied willen we graag geïnteresseerde leden opleiden om de camera te kunnen gebruiken en de beelden te kunnen interpreteren.

  Geschikte maanden

  Voor het maken van een geschikte opname is een vrij groot temperatuurverschil tussen binnen en buiten het mooist. Dit maakt de maanden november t/m februari het meest geschikt. Verder moet de thermostaat liefst een tijdlang op een constante waarde staan en er geen recente instraling van de zon op (en dus opwarming van) de gefotografeerde gevel zijn geweest.

  Niet gecertificeerd

  Vooralsnog zijn wij niet gecertificeerd. De uitslag van de warmtebeelden is indicatief. Maar ze zijn – mits goede genomen – vaak zo, dat gezond verstand al voldoende is voor nuttige interpretatie. Binnen onze mogelijkheden geven we een interpretatie en advies.

  Voorbeelden resultaat

  Zaken die we in het afgelopen jaar hebben kunnen waarnemen zijn verzakkingen in spouwisolatie, het verschil tussen geïsoleerde en niet geïsoleerde spouwmuren, warmtelek via het trasraam, verschil tussen geïsoleerde en niet-geïsoleerde kozijnen, zwakke plekken in dakisolatie en verschil in isolatie tussen HR++ beglazing en oude thermopane ramen.

  Interesse in opnamen + cursus?

  Heb je interesse in opnamen van je huis, geef dit dan door via: stienzerek@gmail.com. Zoals gemeld, we hebben beperkte capaciteit, maar met meer vrijwilligers kan dit beter worden.

  Wil je deelnemen aan een cursus onder leiding van onze deskundige Bauke Kuiper en ben je bereid om incidenteel opnamen te maken bij medeleden van de Energykoöperaasje, meld je dan aan via het e-mailadres: stienzerek@gmail.com. De cursussen (max 2 dagdelen of avonden) zullen – in overleg met de deelnemers – gepland worden in eind-september en oktober 2022.

 2. Inzicht in je energieverbruik – wijk d´Oriënt

  Leave a Comment

  De Stienzer Energykoöperaasje U.A. heeft het afgelopen jaar vijf maal een Energie Magazine laten bezorgen in de bebouwde kom van Stiens. Met daarin meer algemene thema’s over energie en de energietransitie. Dit jaar richten we ons op het individuele energieverbruik en wat jij hieraan zelf  kunt doen. In deze periode is de wijk d’Oriënt aan de beurt om – door middel van een huis-aan-huis verspreide flyer – hierin inzicht te krijgen.

  Via deze wijkgerichte flyer geven we het komende jaar – eens in de twee maanden – de resultaten weer van een onderzoek per straat en postcode in een wijk in Stiens. Daarin worden de gemiddelde waarden van het gas- en elektriciteitsverbruik per postcode gedurende een kalenderjaar vermeld, zodat je voor jezelf kunt bepalen of je onder of boven het gemiddelde van je straat of postcode zit. Wij hopen dat die kennis aanleiding is tot het aanpassen van het gedrag en/of het toepassen van energiebesparende maatregelen. Ook wordt duidelijk dat het bouwjaar van je woning enorme invloed heeft op je energieverbruik.

  Verder geven we in de flyer een aantal tips over het verlagen van het energieverbruik en verwijzen we bovendien naar een tweetal websites waarop je inzicht kunt krijgen in je eigen huis en je eigen situatie, in de eventueel te treffen maatregelen, de mogelijkheden tot subsidie, etc. Ook kun je een rapport naar je eigen mailadres laten zenden om nog eens te bekijken wat je kansen en mogelijkheden zijn.

  Bekijk hier het Magazine voor de wijk It Heechôf

  Belijk hier het Magazine voor de wijk d’Oriënt

 3. Het is gelukt! Alle zonnepanelen liggen

  Leave a Comment

  De zonnepanelen op het eerste collectieve zonnedak van de Stienzer Energykoöperaasje zijn gelegd. Dit is gebeurd op het dak van Haan Reclamewerk aan de Truerderdyk in Stiens. Op het bedrijfsdak liggen 400 zonnepanelen. Daarvan zijn er 186 panelen voor de Energykoöperaasje en haar leden/certificaathouders en de overige ruim 200 panelen zijn voor de stroomvoorziening van het bedrijf zelf.

  De uitvoering van de werkzaamheden gebeurde onder supervisie van het bedrijf FDB uit St. Annaparochie. Binnenkort volgt meer nieuws over de hoeveelheid energie die dit dak opwekt en de levering aan het net. Al met al een mooie stap in het verder verduurzamen van Stiens en omgeving.

  Er moeten nog een aantal werkzaamheden wordt uitgevoerd voordat we daadwerkelijk stroom kunnen leveren aan het net. Wordt vervolgd dus …..

  Zie hieronder een overzicht vanaf het dak in noordelijke richting.

 4. Inzicht in energieverbruik per straat en postcode

  Leave a Comment

  Na het beëindigen van de Energie Magazines heeft het Bestuur zich beraden over een vervolg. Doel is nog steeds de bewustwording van en de voorlichting aan de bewoners van Stiens. Besloten is de systematiek van huis-aan-huisbezorging te blijven hanteren. Dit keer niet via de betaalde diensten van de bezorging, maar via de leden in de verschillende buurten en wijken van Stiens.

  De opzet is een A4-flyer met daarin enerzijds informatie over het gas- en elektriciteitsverbruik per straat en postcode en anderzijds wat meer algemene voorlichting over besparing en het werven van nieuwe leden voor de Stienzer Energykoöperaasje U.A.

  De eerst verschenen flyer heeft betrekking op de wijk It Heechhôf en een aantal omliggende straten. Deze flyer vindt je HIER.

  Ons doel is om het komende jaar alle straten en postcodes in de bebouwde kom van het dorp Stiens onder handen zullen nemen. In totaal verschijnen 6 flyers met een frequentie van eens per twee maanden.

 5. Webinar Isoleren op 9 mei 2022

  Leave a Comment

  De Stienzer Energykoöperaasje U.A. houdt op 9 mei a.s. een webinar, een digitale bijeenkomst via internet over het onderwerp “Isoleren van je woning”.

  Al eerder kondigden we aan dat we een digitale bijeenkomst houden naar aanleiding van vragen uit de twee buurtonderzoeken Stienservaart en Stinzen-Zuidoost. Daar bleek dat veel bewoners geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden om energie te besparen door isolatie van de vloeren, de muren, de ramen en het dak. Het webinar gaat in op deze onderwerpen. We stellen nu het webinar open voor iedereen in Stiens en omgeving die ook interesse heeft voor dit onderwerp.

  De link is: Webinar STEK

  We zien jullie graag op 9 mei aanstaande. Het webinar begint om 19.30 uur. Log vanaf 19.15 uur in.

  Immers door meer isolatie zijn we minder afhankelijk van het gas.

 6. Buurtactie Stinzen-Zuidoost

  Leave a Comment

  In de maand februari jl. heeft de Stienzer Energykoöperaasje opnieuw een buurtenquête uitgezet. Deze keer in een groot deel van de Stinzen: Aysmastins, Canterstins, Grovestins, Haniastins, Lautastins en Sixmastins. Ongeveer 180 woningen. Uiteindelijk hebben we van zo’n 50 bewoners (ruim 25%) respons mogen ontvangen. Een mooi resultaat.

  Dit zijn de resultaten op hoofdlijnen:

  • De respons is voldoende representatief voor de verscheidenheid aan woningen en het soort huishoudens.
  • Bij meer dan de helft van de respondenten liggen er zonnepanelen op het dak. De opbrengst in zelfopgewekte stroom van deze panelenbezitters was gemiddeld 2744 kWh per jaar. Hun huishoudelijke verbruik was gemiddeld 2653 kWh per jaar, dus deze groep wekt jaarlijks meer stroom op dan dat ze verbruikt!
  • De grote meerderheid gebruikt nog gas voor verwarming en warm tapwater. De helft heeft een HR-combiketel jonger dan 10 jaar. Bij nog eens een derde is hij jonger dan 15 jaar.
  • De bezitters van  zonnepanelen verbruiken in meerderheid minder dan 1200 m3 gas. Het gemiddelde verbruik is 1253 m3. Bij de bewoners die geen zonnepanelen bezitten, ligt het wat anders. Bij hen verbruikt maar 12% minder dan de 1200 m3 gas, terwijl 49 % meer dan 1600 m3 verbruikt. Het gemiddelde ligt bij hen op 1593 m3. Bewoners die in zonnepanelen investeren, doen dit blijkbaar ook in andere energiebesparende maatregelen of hebben een ander gedrag qua wonen en energieverbruik.
  • Zo’n  60% van de geënquêteerden heeft nog geen vloer- of bodemisolatie. Verder geeft 29% van de respondenten aan geen spouwmuurisolatie te hebben.
  • Ook het huishoudelijk stroomgebruik ligt bij de panelenbezitters gemiddeld lager: 2533 kWh. tegen 2838 kWh voor de anderen. Een verschil van 11%.

  Samenwerken en informatie delen

  Een mooie voorbeeld van samenwerken hebben we aangetroffen in de Grovestins, waar 6 woningeigenaren hebben samengewerkt bij het aanbrengen van isolatie en zonnepanelen.

  Uit de enquête blijkt ook dat 54% ronduit “ja” zegt tegen het idee om actief informatie en ervaringen te delen en te willen samenwerken binnen de buurt op het gebied van energie en energiebesparing en 37%  met “misschien”. Wij gaan kijken hoe we dit samen met de bewoners kunnen organiseren.

  Het vervolg

  Deelnemers in het buurtonderzoek Stinzen-Zuidoost die de enquete hebben ingevuld, krijgen binnenkort een uitgebreid verslag toegezonden, samen met de hen toegezegde LED-lamp. Alle bewoners van genoemde straten hebben inmiddels een flyer in de bus ontvangen met de korte samenvatting van de resultaten. De komende tijd gaan we bekijken welke buurt de volgende kan zijn en wat we ook voor andere inwoners in Stiens kunnen betekenen op basis van de uitkomsten van de beide enquêtes.

 7. Wat betekent de gemeentelijke Warmtevisie voor Stiens e.o?

  Leave a Comment

  Op woensdag 1 december 2021 stemde de gemeenteraad van Leeuwarden in met de plannen voor de Warmtevisie Leeuwarden. Deze Warmtevisie beschrijft welke alternatieven er zijn ten aanzien van de verwarming van de gebouwen in de gemeente en welke buurten (wijken of dorpen) kansrijk zijn om voor 2030 om van het aardgas te gaan en welke na 2030. Er worden de komende jaren dus stappen gezet om (zoveel mogelijk) aardgasvrij te worden.
   
  Kansrijke buurten en stappen zetten

  In de Warmtevisie wordt onderscheid gemaakt in kansrijke buurten vóór 2030 en daarna. Kansrijk voor 2030 is het gehele noordelijke deel van de gemeente. Met andere woorden Stiens en het grootste deel van het omliggende buitengebied van de voormalige gemeente Leeuwarderadeel. 

  De gemeente start in 2022 met plannen om stapsgewijs tot 2030 richting aardgasvrij te gaan. De gemeente stelt daarbij dat onderhoud aan de riolering en wegen een koppelkans biedt, net als maatregelen voor het omgaan met de klimaatverandering. Het aardgasnet is in delen van het gebied economisch bijna afgeschreven, zo geeft de gemeente aan.
   
  Alternatieve vormen van warmte

  Voor elke buurt (wijk of dorp) is in kaart gebracht welke alternatieve vormen van warmte geschikt kunnen zijn om de woning zonder aardgas te verwarmen. Als kansrijk voor Stiens en het buitengebied wordt aangekoerst op een (hybride) warmtepomp in combinatie met groen gas. 

  Ook wordt er op een aantal plaatsen gekeken naar kansen voor bijvoorbeeld energie uit water (aquathermie), of dichter bij Leeuwarden, op een collectief warmtenet. Deze alternatieven staan niet vast. De tijd zal het leren.

  In overleg met de buurt – onder meer met de Stienzer Energykoöperaasje U.A. – zal worden bekeken wat mogelijk is en wat de voorkeur van de bewoners is. Dit wordt uiteindelijk gezamenlijk vastgelegd in een op maat gemaakt buurtplan. We blijven je op de hoogte houden!

  De publieksversie van de Warmtevisie vind je via deze LINK

 8. Stienzer Energykoöperaasje U.A. wil twee zonnedaken aanleggen

  Leave a Comment

  Op de Algemene Ledenvergadering van de Stienzer Energykoöperaasje van 16 november jl. hebben de leden besloten tot de mogelijke aanleg van twee zonnedaken in Stiens. Op de bedrijfsdaken van Bijland Bouw BV en Haan Reclamewerk aan de Truerderdyk te Stiens worden dan bijna 400 zonnepanelen geplaatst.

  Voorzitter Harm de Kroon: “In de vergadering is wel gemeld dat de Energykoöperaasje nog in gesprek is met beide bedrijven. Of het project definitief door kan gaan is niet alleen afhankelijk van de beide ondernemers, maar ook of we als Energykoöperaasje voldoende deelnemers hebben met voldoende certificaten. Per dak zijn dat minimaal 15 deelnemers die gezamenlijk minimaal 200 certificaten afnemen. De plannen passen helemaal binnen de doelstellingen van de Stienzer Energykoöperaasje om Stiens duurzamer en groener te maken en minder afhankelijk te laten zijn van externe partijen, zeker met de huidige hoge energieprijzen. Samen voor het dorp en de mienskip, dat is de coöperatieve gedachte”.

  Wil je ook certificaten aanschaffen en deelnemen in het project?

  Als je belangstelling hebt voor de aanschaf van één of meerdere certificaten, dan moet je wonen binnen het postcodegebied van Stiens (9051) of in de aansluitende postcodegebieden van de dorpen Alde Leie, Britsum, Feinsum, Koarnjum of Hijum. Ook buiten deze dorpen van voormalig Leeuwarderdeel komen de inwoners van de dorpen Hallum, Wyns, Vrouwenparochie en Wânswert in aanmerking om certificaten te kopen. Als je belangstelling hebt en je wilt deelnemen in de projecten dan word je ook lid van de Stienzer Energykoöperaasje U.A.

  Wat kost het en wat levert het op? Een mooi rendement gedurende 15 jaar!

  “Als het project loopt, heb je jaarlijks gedurende een periode van 15 jaar rendement over je inleg van €100 per certificaat en aan het eind van de periode is ook je inleggeld volledig terugbetaald. Het rendement bedraagt 3,5% op jaarbasis. Dat is in elk geval meer dan je nu voor je spaargeld ontvangt. Per jaar leveren beide projecten naar verwachting voldoende stroom op voor zo’n 40-50 woningen”. Zie voor meer informatie op de volgende pagina van deze website: https://stienzer-ek.nl/project/onderzoek-en-realisatie-zonnepanelen-postcoderoos/

  Inschrijven

  Dit kan vanaf 24 november 2021 via het contactformulier op deze website https://stienzer-ek.nl/contact/ met vermelding van je naam, adres, woonplaats en het aantal gewenste certificaten. Geef daarbij ook het liefst een bepaalde bandbreedte aan ten aanzien van de aanschaf. bijvoorbeeld tussen 5 minimaal en 15 maximaal als je voorkeur 10 is, maar eventueel wel 15 zou willen aanschaffen, maar eventueel ook met minimaal 5 genoegen zou willen nemen als er veel aanvragers zijn.

  Wacht niet te lang, de toekenning en afhandeling is in volgorde van binnenkomst! Heb je eerst nog vragen, stuur dan een mail naar de Energykoöperaasje en je krijgt z.s.m. antwoord.

 9. Buurtactie Stienservaart

  Leave a Comment

  De Stienzer Energykoöperaasje U.A. en de buurtvereniging “Stienservaart” houden met ingang van 7 november 2021 een onderzoek naar het energieverbruik en de woningsituatie bij circa 150 woningen in een deel van Stiens-Zuid. Dit gebied betreft het werkgebied van de buurtvereniging. Dat omvat de Wythústerwei aan weerszijden voor het deel ten zuiden van de AH, de Pompeblêdstrjitte, Reidsjongerstrjitte, Swanneblomstrjitte en Tongerboutstrjitte.

  Enquête per woning

  De bewoners wordt gevraagd een enquête in te vullen. Doel is enerzijds dat er inzicht komt in de individuele woonsituatie ten aanzien van isoleren, energieverbruik en verwarmen en anderzijds in het geheel van de buurt. Het gaat om veel vergelijkbare woningen die grotendeel in de periode 1970-1975 zijn gebouwd. Door het invullen van de enquête krijgen de bewoners inzicht in het eigen energiegebruik ten opzichte van vergelijkbare huishoudens, eventueel een bezoek van een energiecoach en informatie en voorlichting over het verduurzamen van de woning. Mogelijk dat er, afhankelijk van de uitkomsten, acties worden opgezet in de buurt om samen tot energiebesparing en verdere verduurzaming te komen. Indien noodzakelijk zullen de vrijwilligers uit de buurt, aangevuld met leden van de Energykoöperaasje, de bewoners helpen bij het invullen van de vragenlijst.

 10. In hoeveel tijd verdien ik mijn nieuwe keuken terug?

  Leave a Comment

  In oktober was het (weer) de landelijke woonmaand waarbij de focus vooral ligt op hoe je woont, op het interieur en op de woonboulevards. De reclames in de krant en op TV zorgen ervoor dat je wordt getriggerd. Wat de Stienzer Energykoöperaasje betreft is oktober ook de isolatiemaand! Wij vragen aandacht voor een andere kijk op je woonsituatie. Is de woning voldoende energiezuinig en duurzaam? Zijn de muren, de vloer en het dak geïsoleerd? En hoe zit het met het gebruik van diverse apparaten? Is de woning klaar voor de toekomst?

  Wat is verduurzamen?

  De afgelopen tijd wordt veel gesproken over opwarming van de aarde en over klimaatverandering. Er ontstaat meer bewustwording. De term duurzaamheid valt dan vaak. Met betrekking tot de woning en het wonen wordt bedoeld dat je hernieuwbare en duurzame materialen of energiebronnen gebruikt en dat je zuinig omspringt met de eindige bronnen. In het kort: geen verspilling en een einde aan het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie en gas. Duurzaam wonen betreft voornamelijk een omslag in het denken over wat waardevol is. Hoe deze generatie de toekomst bepaalt voor je kinderen en kleinkinderen. Een duurzaam huis betekent dat je zo weinig mogelijk energie verbruikt om de woning te verwarmen. En het warmteverlies beperkt door afdoende isolatie.

  Je kunt je geld maar 1x uitgeven

  Wat we tot nu toe vaak zien, is dat huiseigenaren kiezen voor een mooie badkamer of een nieuwe keuken boven een duurzaam huis. Maar langzamerhand zien we om ons heen dat er een begin is van een omslag in denken en doen. En als je € 15.000 hebt te besteden, dan is het goed om eens na te denken over het aanbrengen van isolatie, het plaatsen van HR++ of triple glas of de aanschaf van zonnepanelen. Aan een (hybride) warmtepomp kun je pas denken als de woning afdoende is geïsoleerd. Voor bestaande woningen is het verstandig en aan te raden dat je eerst kijkt waarop je kunt besparen en te kijken naar de plekken die je nog beter kunt isoleren Zoals gevel-, dak- en vloerisolatie. Vervolgens bekijk je hoe je de woning zo efficiënt mogelijk kan verwarmen en wat voor duurzame energiebron je daarvoor kunt gebruiken.

  In hoeveel tijd verdien ik de aanschaf van mijn nieuwe keuken terug?

  Heeft iemand ooit aan je gevraagd toen je een HR/VR Combiketel aanschafte “in hoeveel jaar heb je de investering terugverdiend?” Dat geld eigenlijk ook voor andere grote investeringen zoals de aanschaf van een nieuwe of een tweede auto, een caravan of een nieuwe keuken. Wat is daarvan de terugverdientijd? Wat opvalt is dat die vraag wel wordt gesteld voor het aanbrengen van woningisolatie of zonnepanelen. Waarom eigenlijk?

  Door het isoleren van je woning gebruik je minder aardgas en met de aanschaf van zonnepanelen bespaar je op je stroomkosten. Die maatregelen zijn bovendien goed voor het milieu. Die investeringen vergroten ook je wooncomfort en woonplezier, zoals andere grote investeringen dat ook doen. Maar de investeringen in verduurzaming vermeerderen bovendien de waarde van de woning en een verhoging van het energielabel. En bedenk daarbij dat je voor die investeringen ook nog eens subsidie kunt aanvragen.

  Subsidies aanvragen

  De overheid helpt bij het verduurzamen van de woning door middel van subsidies. Op het energieloket van de gemeente Leeuwarden (https://energieloketleeuwarden.nl/financiering-en-subsidies) zijn diverse manieren te vinden waarop woningeigenaren een bijdrage in de kosten voor het isoleren kunnen krijgen. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de te nemen energiebesparende maatregelen. Informeer goed voordat je aan de slag gaat of je werkzaamheden laat uitvoeren door een deskundig bouwbedrijf of installatiebedrijf. Zij kunnen je vaak ook helpen met het aanvragen van de subsidies en advies geven over welke subsidies je het beste kunt aanvragen.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu gratis in voor het NIEUWSBULLETIN van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. en ontvang regelmatig het laatste nieuws in je mailbox!

Stienzer Energykoöperaasje U.A.