Maak kennis
 • Lokaal, groen en duurzaam
 • Eigen stroomopwekking
 • Energiebesparing
 • Zonder winstoogmerk

Author Archives: Sikke R. Roosma

 1. Presentatie Douwe Faber

  Leave a Comment

  Op de laatste Algemene Ledenvergadering op 1 december 2022 werd na de pauze het woord gevoerd door de heer Douwe Faber, eigenaar van het bedrijf Ekwadraat in Leeuwarden. Hij geeft in zijn presentatie aan dat hij en zijn bedrijf al 20 jaar lang bezig zijn met de energietransitie. Op het voormalige vuilstort Schenkenschans in Leeuwarden bevindt zich de Energiecampus.

  De presentatie is te bekijken via deze LINK.

  Wil je meer weten van Ekwadraat, kijk dan op hun website www.ekwadraat.com

 2. Buurtactie Stiens – wijk It Skil

  Leave a Comment

  De Stienzer Energykoöperaasje U.A. houdt in de periode 7 – 25 november een enquête bij de bewoners van It Skil (o.a. Boarskulp, Kinkhoarn, Noardkromp, Venusskulp, Hege Hearewei en omgeving). Aan de bewoners van deze buurt wordt gevraagd de enquête in te vullen om zo gezamenlijk in te vullen hoe het staat met het individuele energieverbruik en wat daar eventueel aan te doen is. Ook krijgen de bewoners inzicht het verbruik ten opzichte van vergelijkbare huishoudens en woningen.

  Derde buurtactie

  Dit is de derde buurtactie in Stiens na de geslaagde acties in de buurten Stienservaart en Stinzen-Zuidoost. De bewoners krijgen allemaal een flyer in de bus met daarop een QR-code of een tekst-link waarmee ze de enquête kunnen invullen. Ook komen onze vrijwilligers langs in de week van 7-11 november om nogmaals op de enquête te wijzen en de bewoners aan te spreken op de wenselijkheid van het invullen ervan. Eventueel kan ook worden geholpen bij het invullen als dat via de computer niet lukt.

  Voor iedereen die meedoet en de enquête volledig invult, is een LED-lamp beschikbaar en iedereen die tevens lid wordt in deze buurt ontvangt nog een extra lamp. Mooi in deze duistere tijden!

  De Energykoöperaasje rekent erop dat veel bewoners gehoor geven om de enquête in te vullen. Van harte aanbevolen dus!

 3. Voorlichting Isoleren, Warmtepompen en Subsidies in de Skalm

  Leave a Comment


  Op maandag 24 oktober 2022 organiseert de Stienzer Energykoöperaasje U.A. een voorlichtingsavond over deze onderwerpen. Voor alle drie onderwerpen hebben we een specialist uitgenodigd. Ook zal er gelegenheid zijn voor het stellen van vragen. 

  De inloop is vanaf 19.00 uur.

  Over de hiervoor genoemde onderwerpen is – onder meer op internet – steeds meer en betere informatie te vinden. Veel mensen zien evenwel door de bomen het bos niet meer omdat het toch vaak wel gecompliceerd kan worden. En wanneer zijn investeringen lonend? Daarom is direct persoonlijk contact en gelegenheid om vragen te stellen veel fijner. Wij bieden jullie die gelegenheid.

  Programma

  Het is mogelijk alle drie de onderwerpen bij te wonen. De programmering is daarop aangepast. Tussentijds is er ruimte voor gesprek en koffie/thee.

  19.00 uurInloop
  19.15 – 19.25 uurOpening door de voorzitter
  19.30 – 19.50 uur1e ronde voorlichting
  20.10 – 20.30 uur2e ronde voorlichting
  20.50 – 21.10 uur3e ronde voorlichting
  21.15 – 22.00 uurSamenvatting en afsluiting

  De volgende sprekers zijn uitgenodigd:

  * Warmtepompen: de heer Hille Vellema – Vellema Installatietechniek Hallum

  * Isoleren: de heer Dirk-Jan Brouwer – KostonNoord Zweins

  * Subsidies: de heer Gerk-Jan Kuipers – Gemeente Leeuwarden

  Iedereen is van harte welkom op deze avond van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. in De Skalm. Samen met jullie staan we voor een duurzaam Stiens en omgeving, met geen of zo weinig mogelijk fossiele energiebronnen. Dan is het belangrijk dat je woning daarvoor geschikt is!

 4. Grote daken gezocht!

  Leave a Comment

  Wordt jouw dak het volgende zonnedak?

  De Stienzer Energykoöperaasje U.A. wil samen met haar leden de energie van de zon zoveel mogelijk benutten. Dan kan door zoveel mogelijk daken in Stiens en wijde omgeving (gebied voormalige gemeente Leeuwarderadeel) vol te leggen met zonnepanelen. We wekken dan stroom op voor en door bewoners van Stiens en omliggende dorpen. De opbrengsten zetten wij in voor verdere verduurzaming van onze regio.

  We zoeken daken die ten minste 500m2 of groter zijn en minimaal 15 jaar beschikbaar voor verhuur. Over het algemeen gaat het om een dak waarop 150 tot 250 zonnepanelen kunnen worden geplaatst. De dakeigenaar krijgt die installatie na 15 jaar overgedragen.

  Wil je meer weten?

  Op onze projectenpagina staat meer informatie die van belang is om een keuze te maken. Klik op deze link voor meer informatie: https://stienzer-ek.nl/project/onderzoek-en-realisatie-zonnestroom/

  Ben je na het lezen enthousiast geraakt en heb je belangstelling, neem dan contact met ons op via ons mailadres: info@stienzer-ek.nl

 5. Vrijwilligers gevraagd voor het maken van warmtebeeldopnamen

  Leave a Comment

  De Stienzer Energykoöperaasje heeft onlangs een warmtecamera aangeschaft. Voor het maken van warmtebeelden en het interpreteren ervan zijn we op zoek naar vrijwilligers die opnamen kunnen maken van woningen in Stiens en omgeving. Zo kunnen de bewoners inzicht krijgen in het warmteverlies van de woning en in de noodzaak of wenselijkheid tot isoleren of het plaatsen van energiebesparende beglazing. Lees hieronder waar het om gaat en hoe je je kunt opgeven.

  Warmtebeelden

  Het maken van warmtebeelden (thermografie) kan helpen om inzicht te krijgen in de zwakke plekken in de woningisolatie. Plaatsen waar warmte lekt uit een huis zijn namelijk warmer dan de omgeving en vertonen zich duidelijk op deze afbeeldingen. Er kunnen zowel opnamen binnen als buiten worden gemaakt.

  Warmtebeelden en de Energykoöperaasje

  Vorig jaar konden wij als Stienzer Energykoöperaasje incidenteel gebruik maken van een infraroodcamera van de gemeente Leeuwarden. Sinds kort hebben wij zelf zo’n camera. We willen leden van de Energykoöperaasje, die interesse hebben in warmtebeeld opnamen van hun huis, proberen te bedienen. Omdat we een krappe menselijke capaciteit hebben op dit gebied willen we graag geïnteresseerde leden opleiden om de camera te kunnen gebruiken en de beelden te kunnen interpreteren.

  Geschikte maanden

  Voor het maken van een geschikte opname is een vrij groot temperatuurverschil tussen binnen en buiten het mooist. Dit maakt de maanden november t/m februari het meest geschikt. Verder moet de thermostaat liefst een tijdlang op een constante waarde staan en er geen recente instraling van de zon op (en dus opwarming van) de gefotografeerde gevel zijn geweest.

  Niet gecertificeerd

  Vooralsnog zijn wij niet gecertificeerd. De uitslag van de warmtebeelden is indicatief. Maar ze zijn – mits goed genomen – vaak zo, dat gezond verstand al voldoende is voor nuttige interpretatie. Binnen onze mogelijkheden geven we een interpretatie en advies.

  Voorbeelden resultaat

  Zaken die we in het afgelopen jaar hebben kunnen waarnemen zijn verzakkingen in spouwisolatie, het verschil tussen geïsoleerde en niet geïsoleerde spouwmuren, warmtelek via het trasraam, verschil tussen geïsoleerde en niet-geïsoleerde kozijnen, zwakke plekken in dakisolatie en verschil in isolatie tussen HR++ beglazing en oude thermopane ramen.

  Interesse in opnamen + cursus?

  Heb je interesse in opnamen van je huis, geef dit dan door via: info@stienzer-ek.nl. Zoals gemeld, hebben we (nog) beperkte capaciteit, maar met meer vrijwilligers kan dit beter worden.

  Wil je deelnemen aan een cursus onder leiding van onze deskundige Bauke Kuiper en ben je bereid om incidenteel opnamen te maken bij medeleden van de Energykoöperaasje, meld je dan aan via het e-mailadres: info@stienzer-ek.nl. De cursus (max 2 dagdelen of avonden) zal – in overleg met de deelnemers – gepland worden in september of oktober 2022, mits er voldoende belangstelling is.

 6. Inzicht in je energieverbruik – wijk d´Oriënt

  Leave a Comment

  De Stienzer Energykoöperaasje U.A. heeft het afgelopen jaar vijf maal een Energie Magazine laten bezorgen in de bebouwde kom van Stiens. Met daarin meer algemene thema’s over energie en de energietransitie. Dit jaar richten we ons op het individuele energieverbruik en wat jij hieraan zelf  kunt doen. In deze periode is de wijk d’Oriënt aan de beurt om – door middel van een huis-aan-huis verspreide flyer – hierin inzicht te krijgen.

  Via deze wijkgerichte flyer geven we het komende jaar – eens in de twee maanden – de resultaten weer van een onderzoek per straat en postcode in een wijk in Stiens. Daarin worden de gemiddelde waarden van het gas- en elektriciteitsverbruik per postcode gedurende een kalenderjaar vermeld, zodat je voor jezelf kunt bepalen of je onder of boven het gemiddelde van je straat of postcode zit. Wij hopen dat die kennis aanleiding is tot het aanpassen van het gedrag en/of het toepassen van energiebesparende maatregelen. Ook wordt duidelijk dat het bouwjaar van je woning enorme invloed heeft op je energieverbruik.

  Verder geven we in de flyer een aantal tips over het verlagen van het energieverbruik en verwijzen we bovendien naar een tweetal websites waarop je inzicht kunt krijgen in je eigen huis en je eigen situatie, in de eventueel te treffen maatregelen, de mogelijkheden tot subsidie, etc. Ook kun je een rapport naar je eigen mailadres laten zenden om nog eens te bekijken wat je kansen en mogelijkheden zijn.

  Bekijk hier het Magazine voor de wijk It Heechôf

  Belijk hier het Magazine voor de wijk d’Oriënt

 7. Het is gelukt! Alle zonnepanelen liggen

  Leave a Comment

  De zonnepanelen op het eerste collectieve zonnedak van de Stienzer Energykoöperaasje zijn gelegd. Dit is gebeurd op het dak van Haan Reclamewerk aan de Truerderdyk in Stiens. Op het bedrijfsdak liggen 400 zonnepanelen. Daarvan zijn er 186 panelen voor de Energykoöperaasje en haar leden/certificaathouders en de overige ruim 200 panelen zijn voor de stroomvoorziening van het bedrijf zelf.

  De uitvoering van de werkzaamheden gebeurde onder supervisie van het bedrijf FDB uit St. Annaparochie. Binnenkort volgt meer nieuws over de hoeveelheid energie die dit dak opwekt en de levering aan het net. Al met al een mooie stap in het verder verduurzamen van Stiens en omgeving.

  Er moeten nog een aantal werkzaamheden wordt uitgevoerd voordat we daadwerkelijk stroom kunnen leveren aan het net. Wordt vervolgd dus …..

  Zie hieronder een overzicht vanaf het dak in noordelijke richting.

 8. Inzicht in energieverbruik per straat en postcode

  Leave a Comment

  Na het beëindigen van de Energie Magazines heeft het Bestuur zich beraden over een vervolg. Doel is nog steeds de bewustwording van en de voorlichting aan de bewoners van Stiens. Besloten is de systematiek van huis-aan-huisbezorging te blijven hanteren. Dit keer niet via de betaalde diensten van de bezorging, maar via de leden in de verschillende buurten en wijken van Stiens.

  De opzet is een A4-flyer met daarin enerzijds informatie over het gas- en elektriciteitsverbruik per straat en postcode en anderzijds wat meer algemene voorlichting over besparing en het werven van nieuwe leden voor de Stienzer Energykoöperaasje U.A.

  De eerst verschenen flyer heeft betrekking op de wijk It Heechhôf en een aantal omliggende straten. Deze flyer vindt je HIER.

  Ons doel is om het komende jaar alle straten en postcodes in de bebouwde kom van het dorp Stiens onder handen zullen nemen. In totaal verschijnen 6 flyers met een frequentie van eens per twee maanden.

 9. Webinar Isoleren op 9 mei 2022

  Leave a Comment

  De Stienzer Energykoöperaasje U.A. houdt op 9 mei a.s. een webinar, een digitale bijeenkomst via internet over het onderwerp “Isoleren van je woning”.

  Al eerder kondigden we aan dat we een digitale bijeenkomst houden naar aanleiding van vragen uit de twee buurtonderzoeken Stienservaart en Stinzen-Zuidoost. Daar bleek dat veel bewoners geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden om energie te besparen door isolatie van de vloeren, de muren, de ramen en het dak. Het webinar gaat in op deze onderwerpen. We stellen nu het webinar open voor iedereen in Stiens en omgeving die ook interesse heeft voor dit onderwerp.

  De link is: Webinar STEK

  We zien jullie graag op 9 mei aanstaande. Het webinar begint om 19.30 uur. Log vanaf 19.15 uur in.

  Immers door meer isolatie zijn we minder afhankelijk van het gas.

 10. Buurtactie Stinzen-Zuidoost

  Leave a Comment

  In de maand februari jl. heeft de Stienzer Energykoöperaasje opnieuw een buurtenquête uitgezet. Deze keer in een groot deel van de Stinzen: Aysmastins, Canterstins, Grovestins, Haniastins, Lautastins en Sixmastins. Ongeveer 180 woningen. Uiteindelijk hebben we van zo’n 50 bewoners (ruim 25%) respons mogen ontvangen. Een mooi resultaat.

  Dit zijn de resultaten op hoofdlijnen:

  • De respons is voldoende representatief voor de verscheidenheid aan woningen en het soort huishoudens.
  • Bij meer dan de helft van de respondenten liggen er zonnepanelen op het dak. De opbrengst in zelfopgewekte stroom van deze panelenbezitters was gemiddeld 2744 kWh per jaar. Hun huishoudelijke verbruik was gemiddeld 2653 kWh per jaar, dus deze groep wekt jaarlijks meer stroom op dan dat ze verbruikt!
  • De grote meerderheid gebruikt nog gas voor verwarming en warm tapwater. De helft heeft een HR-combiketel jonger dan 10 jaar. Bij nog eens een derde is hij jonger dan 15 jaar.
  • De bezitters van  zonnepanelen verbruiken in meerderheid minder dan 1200 m3 gas. Het gemiddelde verbruik is 1253 m3. Bij de bewoners die geen zonnepanelen bezitten, ligt het wat anders. Bij hen verbruikt maar 12% minder dan de 1200 m3 gas, terwijl 49 % meer dan 1600 m3 verbruikt. Het gemiddelde ligt bij hen op 1593 m3. Bewoners die in zonnepanelen investeren, doen dit blijkbaar ook in andere energiebesparende maatregelen of hebben een ander gedrag qua wonen en energieverbruik.
  • Zo’n  60% van de geënquêteerden heeft nog geen vloer- of bodemisolatie. Verder geeft 29% van de respondenten aan geen spouwmuurisolatie te hebben.
  • Ook het huishoudelijk stroomgebruik ligt bij de panelenbezitters gemiddeld lager: 2533 kWh. tegen 2838 kWh voor de anderen. Een verschil van 11%.

  Samenwerken en informatie delen

  Een mooie voorbeeld van samenwerken hebben we aangetroffen in de Grovestins, waar 6 woningeigenaren hebben samengewerkt bij het aanbrengen van isolatie en zonnepanelen.

  Uit de enquête blijkt ook dat 54% ronduit “ja” zegt tegen het idee om actief informatie en ervaringen te delen en te willen samenwerken binnen de buurt op het gebied van energie en energiebesparing en 37%  met “misschien”. Wij gaan kijken hoe we dit samen met de bewoners kunnen organiseren.

  Het vervolg

  Deelnemers in het buurtonderzoek Stinzen-Zuidoost die de enquete hebben ingevuld, krijgen binnenkort een uitgebreid verslag toegezonden, samen met de hen toegezegde LED-lamp. Alle bewoners van genoemde straten hebben inmiddels een flyer in de bus ontvangen met de korte samenvatting van de resultaten. De komende tijd gaan we bekijken welke buurt de volgende kan zijn en wat we ook voor andere inwoners in Stiens kunnen betekenen op basis van de uitkomsten van de beide enquêtes.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu gratis in voor het NIEUWSBULLETIN van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. en ontvang regelmatig het laatste nieuws in je mailbox!

Stienzer Energykoöperaasje U.A.