Maak kennis
  • Lokaal, groen en duurzaam
  • Eigen stroomopwekking
  • Energiebesparing
  • Zonder winstoogmerk

Wisseling bestuursleden

maandag 7 juni 2021

In de laatste Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Energykoöperaasje op 1 juni 2021 zijn de jaarstukken van 2019 en 2020 door de in De Skalm aanwezige leden goedgekeurd. Door Corona was het er nog niet eerder van gekomen.

In de vergadering is ook afscheid genomen van de bestuursleden Frans Bikowski en Geert van der Leest. Zij zijn vanaf het eerste uur betrokken geweest bij de totstandkoming van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. Voorzitter Harm de Kroon heeft beiden hartelijk dank gezegd voor hun inzet en betrokkenheid in de afgelopen twee jaren.

Beiden blijven als vrijwilliger betrokken bij projecten van de coöperatie.

De vergadering verwelkomde daarna de heren Dethmer Boels en Bauke Kuiper nieuwe bestuursleden. Bauke Kuiper is al sinds medio 2020 betrokken bij het bestuurswerk.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu gratis in voor het NIEUWSBULLETIN van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. en ontvang regelmatig het laatste nieuws in je mailbox!

Stienzer Energykoöperaasje U.A.