Maak kennis
  • Lokaal, groen en duurzaam
  • Eigen stroomopwekking
  • Energiebesparing
  • Zonder winstoogmerk

Inzicht in je energieverbruik – wijk d´Oriënt

dinsdag 9 augustus 2022

De Stienzer Energykoöperaasje U.A. heeft het afgelopen jaar vijf maal een Energie Magazine laten bezorgen in de bebouwde kom van Stiens. Met daarin meer algemene thema’s over energie en de energietransitie. Dit jaar richten we ons op het individuele energieverbruik en wat jij hieraan zelf  kunt doen. In deze periode is de wijk d’Oriënt aan de beurt om – door middel van een huis-aan-huis verspreide flyer – hierin inzicht te krijgen.

Via deze wijkgerichte flyer geven we het komende jaar – eens in de twee maanden – de resultaten weer van een onderzoek per straat en postcode in een wijk in Stiens. Daarin worden de gemiddelde waarden van het gas- en elektriciteitsverbruik per postcode gedurende een kalenderjaar vermeld, zodat je voor jezelf kunt bepalen of je onder of boven het gemiddelde van je straat of postcode zit. Wij hopen dat die kennis aanleiding is tot het aanpassen van het gedrag en/of het toepassen van energiebesparende maatregelen. Ook wordt duidelijk dat het bouwjaar van je woning enorme invloed heeft op je energieverbruik.

Verder geven we in de flyer een aantal tips over het verlagen van het energieverbruik en verwijzen we bovendien naar een tweetal websites waarop je inzicht kunt krijgen in je eigen huis en je eigen situatie, in de eventueel te treffen maatregelen, de mogelijkheden tot subsidie, etc. Ook kun je een rapport naar je eigen mailadres laten zenden om nog eens te bekijken wat je kansen en mogelijkheden zijn.

Bekijk hier het Magazine voor de wijk It Heechôf

Belijk hier het Magazine voor de wijk d’Oriënt

Nieuwsbrief

Schrijf je nu gratis in voor het NIEUWSBULLETIN van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. en ontvang regelmatig het laatste nieuws in je mailbox!

Stienzer Energykoöperaasje U.A.