Maak kennis
  • Lokaal, groen en duurzaam
  • Eigen stroomopwekking
  • Energiebesparing
  • Zonder winstoogmerk

Impressie presentatie Wurgestroom

donderdag 9 november 2023

Dinsdag 7 november jl. presenteerde de Stienzer Energykoöperaasje tijdens de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Stiens haar plannen voor een zonneweide op twee percelen van Nijp Hoveniers aan de noordzijde van het Stienser Bos. Voorzitter Harm de Kroon schetste daarbij een beeld van de energiebehoefte van Stiens in 2030 voor de situatie dat alle fossiele energie is vervangen door elektriciteit.

De Energykoöperaasje ziet in haar plannen – die gebaseerd zijn op de Warmtevisie van de gemeente Leeuwarden van eind 2021 – een opdracht om voortvarend aan de slag te gaan met de energietransitie. Er zijn verschillende mogelijkheden voor het opwekken van stroom, zoals zonnepanelen op daken, op land en door middel van dorpsmolens. Op dit moment zijn er de voorliggende plannen voor de aanleg van circa 4 ha zonnepanelen op het land van Nijp Hoveniers. De gemeente Leeuwarden is in principe bereid tot medewerking. Onlangs is nog een discussie gevoerd in Provinciale Staten over het wel of geen zonnepanelen plaatsen op landbouwgronden. Via een aangenomen motie is er de mogelijkheid opengelaten voor kleinschalige plannen, mits de ontwikkeling en de voordelen ten goede komen aan de lokale Mienskip en er sprake is van lokaal eigendom. “Dit plan is daar bij uitstek een voorbeeld van’’, aldus De Kroon.

Vanuit de zaal werden vele vragen gesteld. De antwoorden van de Energykoöperaasje kunnen niet alle vragen bij de bewoners wegnemen, maar kunnen op feiten worden onderbouwd. De Kroon doet daarbij ook nog de volgende oproep: “Kijk vooral op onze website voor meer informatie en deze presentatie. Meld je daarbij ook  aan voor de bijeenkomst van 20 november a.s. in De Nije Skalm. Je hebt dan de mogelijkheid om mee te denken en mee te praten over de eisen tot inrichting van het gebied, waarin biodiversiteit een belangrijke rol speelt. Hier zoeken we  20 tot 25 bewoners voor”.

Een overzicht van veelgestelde vragen (FAQ) vind je HIER.

De Energykoöperaasje zal mede aan de hand van de schetsen die gemaakt worden een aanvraag voor de omgevingsvergunning bij de gemeente indienen.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu gratis in voor het NIEUWSBULLETIN van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. en ontvang regelmatig het laatste nieuws in je mailbox!

Stienzer Energykoöperaasje U.A.