Maak kennis
  • Lokaal, groen en duurzaam
  • Eigen stroomopwekking
  • Energiebesparing
  • Zonder winstoogmerk

Zonnepanelen, last of lust?

vrijdag 22 september 2023

Afgelopen maanden scheen de zon uitbundig en was de energieproductie van zonnepanelen goed.  Maar helaas, er zijn een aantal problemen zichtbaar geworden de laatste tijd. Ten eerste kun je de opgewekte stroom niet altijd meer kwijt wegens een vol netwerk en ten tweede kun je gestraft worden de teruglevering aan het net op ongunstige tijdstippen.

Dat is ten eerste een vervelende constatering. De opwek van groene stroom – door wind en zon – gaat aan zijn eigen succes ten onder. Er is onvoldoende netcapaciteit. Wij kunnen minder stroom terug leveren aan het net en zo minder salderen op jaarbasis. Alle stroom, die we overdag opwekken en ook gelijk gebruiken, hoeven we dan dus ook niet duur in te kopen. Intussen wordt door Liander hard gewerkt om dit op te lossen, via het programma NuLelie. Zo wordt in Hallum een nieuw verdeelstation gebouwd. Dat is eind 2025 gereed en daar heeft Stiens ook baat bij. Het gaat dus beter worden!

Het tweede punt gaat over het verdienmodel van de energiemaatschappijen en met de voordelen – tot nu toe – die panelenbezitters hebben vanwege het salderen. Dat kunnen salderen op jaarbasis heeft er toe geleid dat veel particulieren grote aantallen zonnepanelen op hun daken zijn gaan leggen. En die leveren een deel van de opgewekte de stroom terug aan een vol netwerk en krijgen daarvoor dan geld terug van de energiemaatschappijen. Maar dat kost die bedrijven veel geld en daardoor staat de winstgevendheid van een commercieel bedrijf voor de aandeelhouders te veel onder druk. Maar maatschappelijk gezien willen we van de fossiele energie af. Dat uitgerekend een van de groenste energiebedrijven – Vandebron – het voortouw neemt om de particulieren te straffen voor die teruglevering is opmerkelijk. Maar Vandebron is onderdeel van Essent, dat weer onderdeel is van Eon, een Duits bedrijf. En die boekte de afgelopen periode wel een winst van bijna 3 miljard euro. De aandeelhouder wint en strijkt de winst op!

Velen maken om die reden bewust een andere keuze, namelijk klant worden van een coöperatieve energiemaatschappij, zoals Energie VanOns. Zij hebben dus geen aandeelhouders. Hun winst komt voor een deel terug bij de lokale coöperaties, zoals de Stienzer Energykoöperaasje U.A. Voor elke klant ontvangen de aangesloten coöperaties ruim 50 euro per jaar om lokaal opnieuw te  investeren in duurzame oplossingen. Niks geen gulzige aandeelhouders, maar geduldige klanten die dus bewust kiezen voor een van de groenste energiemaatschappijen in Nederland (al jaren in de top10). Wil jij hier ook bij horen en van die last toch weer een lust maken? Wordt dan klant van Energie VanOns. En wordt tevens lid van de Stienzer Energykoöperaasje, zodat wij de begunstigde worden van die € 50 per jaar. Doen dus!

Nieuwsbrief

Schrijf je nu gratis in voor het NIEUWSBULLETIN van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. en ontvang regelmatig het laatste nieuws in je mailbox!

Stienzer Energykoöperaasje U.A.