Maak kennis
  • Lokaal, groen en duurzaam
  • Eigen stroomopwekking
  • Energiebesparing
  • Zonder winstoogmerk

Zon op daken

Wat willen wij?

We willen binnen het postcodegebied van het dorp Stiens (en aansluitende postcodes) op meerdere grote daken (boerderijen en/of grote loodsen) zonnepanelen aanleggen. De Stienzer Energykoöperaasje U.A. huurt de beschikbare daken van de eigenaar voor een periode van 15 jaar en plaatst er zonnepanelen op. Door als leden van de coöperatie samen geld in te leggen wordt een zonnedak mogelijk en profiteren we met z’n allen van de opbrengsten.

Duurzame stroom

Een zonnedak levert veel groene stroom op. Ongeveer even veel als 20-25 woningen jaarlijks gebruiken. Daarnaast levert het ook geld op voor de verdere vergroening van Stiens en omgeving.

Eenvoudig en voor iedereen

Als je zelf geen zonnepanelen op eigen dak kunt/wilt leggen, is meedoen aan een dergelijk project ook een bijdrage aan het leveren van groene stroom in de regio. Deelname staat los van je eigen stroomverbruik. Wel moet je wonen binnen aansluitende postcodegebieden van het zonnedak.

Wat zijn zonnecertificaten?

Dat is een financieel aandeel in het zonnedak. Er is immers veel geld nodig voor de realisatie. Belangrijk is ook dat een bepaald deel van de financiering plaats vindt door lokale bewoners, die tevens lid zijn van onze Energykoöperaasje. De deelnemers van het zonnedak Haan Reclamewerk ontvangen per certificaat van € 100.- gedurende een periode van 15 jaar jaarlijks een bedrag van € 8,68 op hun bankrekening (op basis van annuïteiten met een rente van 3.5%). Je krijgt dan in totaal € 130,20 terug voor iedere € 100.- die je inlegt.

Wat heb jij er aan?

Als je meedoet door zonnecertificaten te kopen, ben je medefinancier van (een deel van) het zonnedak. Voor die inleg ontvang je een bepaald rentepercentage en wordt je inleg in 15 jaar terugbetaald. En je doet actief mee aan de energietransitie in onze regio.

Wanneer kan je meedoen?

De Stienzer Energykoöperaasje is continue bezig om het aantal daken uit te breiden. Op dit moment hebben we één dak gerealiseerd (Haan Reclamewerk). Wanneer we starten met een tweede dak zullen we als eerste kenbaar maken aan onze leden, zodat ze direct kunnen inschrijven. Verder doen we dat via onze website en weekblad De Stienser. Voorwaarde om mee te doen is wel dat je lid bent of dan lid wordt.

Gerelateerde pagina’s

Nieuwsbrief

Schrijf je nu gratis in voor het NIEUWSBULLETIN van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. en ontvang regelmatig het laatste nieuws in je mailbox!

Stienzer Energykoöperaasje U.A.