Maak kennis
  • Lokaal, groen en duurzaam
  • Eigen stroomopwekking
  • Energiebesparing
  • Zonder winstoogmerk

Waterzijdig inregelen van je verwarmingsinstallatie

dinsdag 23 maart 2021

Waarschijnlijk hebben weinigen er van gehoord: het waterzijdig inregelen van je verwarmingsinstallatie. Uit onderzoek blijkt dat ruim 75% van de verwarmingsinstallaties in Nederland niet goed of zelfs zeer slecht is ingeregeld! Dat geldt voor de watertemperatuur (“actie zet-m-op-60”) en ook voor het zogenaamd “waterzijdig inregelen”.

Dat laatste is het in balans brengen van de CV-installatie. Er moet een bepaald vereist evenwicht qua warmteafdracht per vertrek zijn. Dat kan inhouden dat je per vertrek de radiator(en) zodanig opent of knijpt dat het vertrek op de vereiste temperatuur blijft. Bijvoorbeeld dat de woonkamer op 20 graden is en dat de slaapkamers niet warmer worden dan 15 graden en niet kouder dan 10 graden. Er moet wel rekening worden gehouden met invloeden van buiten (bijvoorbeeld afkoeling door wind, buitentemperatuur en isolatie per vertrek).

Besparing

Goed ingeregelde installaties helpen om een goed binnenklimaat te realiseren met zo min mogelijk energiegebruik. Bij veel installaties is hiermee eenvoudig winst te behalen. Door goed in te regelen kan het energiegebruik met 10-15% dalen. Dit is afhankelijk van de soort installatie en het gebruikersgedrag.

Verplichte regeling

Sinds 10 maart 2020 geldt een (landelijke en Europese) regeling dat huiseigenaren vanaf dat moment verplicht zijn om de verwarmingsinstallatie waterzijdig in te (laten) regelen op een natuurlijk moment. Namelijk bij de vervanging van de verwarmingsketel en/of de vernieuwing over vergroting van meer dan 1/3e van de radiatoren. Ook betekent dit in een aantal gevallen dat huiseigenaar zelfregulerende apparatuur dient aan te brengen in de woning, zodat de temperatuur per ruimte kan worden geregeld. Voor meer informatie verwijzen we naar de hieronder genoemde websites.

Interessante websites:

Ten behoeve van het overleg met je installateur vind je op de volgende site (van de Rijksoverheid) achtergrond informatie en technische maatregelen over de te nemen stappen voor het goed en juist inregelen van je installatie.

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/technieken-beheer-en-innovatie/installaties-goed-inregelen

Duurzaam Bouwloket. Dit is de organisatie achter onder meer het Energieloket van de gemeente Leeuwarden. Hier is veel informatie te vinden over het verduurzamen van je woning en het besparen van energie.

https://www.duurzaambouwloket.nl/maatregel/waterzijdig-inregelen

Nieuwsbrief

Schrijf je nu gratis in voor het NIEUWSBULLETIN van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. en ontvang regelmatig het laatste nieuws in je mailbox!

Stienzer Energykoöperaasje U.A.