Maak kennis
  • Lokaal, groen en duurzaam
  • Eigen stroomopwekking
  • Energiebesparing
  • Zonder winstoogmerk

Wat betekent de gemeentelijke Warmtevisie voor Stiens e.o?

maandag 31 januari 2022

Op woensdag 1 december 2021 stemde de gemeenteraad van Leeuwarden in met de plannen voor de Warmtevisie Leeuwarden. Deze Warmtevisie beschrijft welke alternatieven er zijn ten aanzien van de verwarming van de gebouwen in de gemeente en welke buurten (wijken of dorpen) kansrijk zijn om voor 2030 om van het aardgas te gaan en welke na 2030. Er worden de komende jaren dus stappen gezet om (zoveel mogelijk) aardgasvrij te worden.
 
Kansrijke buurten en stappen zetten

In de Warmtevisie wordt onderscheid gemaakt in kansrijke buurten vóór 2030 en daarna. Kansrijk voor 2030 is het gehele noordelijke deel van de gemeente. Met andere woorden Stiens en het grootste deel van het omliggende buitengebied van de voormalige gemeente Leeuwarderadeel. 

De gemeente start in 2022 met plannen om stapsgewijs tot 2030 richting aardgasvrij te gaan. De gemeente stelt daarbij dat onderhoud aan de riolering en wegen een koppelkans biedt, net als maatregelen voor het omgaan met de klimaatverandering. Het aardgasnet is in delen van het gebied economisch bijna afgeschreven, zo geeft de gemeente aan.
 
Alternatieve vormen van warmte

Voor elke buurt (wijk of dorp) is in kaart gebracht welke alternatieve vormen van warmte geschikt kunnen zijn om de woning zonder aardgas te verwarmen. Als kansrijk voor Stiens en het buitengebied wordt aangekoerst op een (hybride) warmtepomp in combinatie met groen gas. 

Ook wordt er op een aantal plaatsen gekeken naar kansen voor bijvoorbeeld energie uit water (aquathermie), of dichter bij Leeuwarden, op een collectief warmtenet. Deze alternatieven staan niet vast. De tijd zal het leren.

In overleg met de buurt – onder meer met de Stienzer Energykoöperaasje U.A. – zal worden bekeken wat mogelijk is en wat de voorkeur van de bewoners is. Dit wordt uiteindelijk gezamenlijk vastgelegd in een op maat gemaakt buurtplan. We blijven je op de hoogte houden!

De publieksversie van de Warmtevisie vind je via deze LINK

Nieuwsbrief

Schrijf je nu gratis in voor het NIEUWSBULLETIN van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. en ontvang regelmatig het laatste nieuws in je mailbox!

Stienzer Energykoöperaasje U.A.