Maak kennis
  • Lokaal, groen en duurzaam
  • Eigen stroomopwekking
  • Energiebesparing
  • Zonder winstoogmerk

Samen duurzaam het nieuwe jaar in

vrijdag 20 december 2019

Afgelopen week hebben we het aantal van 50 leden van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. kunnen verwelkomen. Een mooi resultaat, dat in enkele maanden tijd is bereikt. Daarmee kunnen we verder, samen – duurzaam – het nieuwe jaar in!!

Project Stiens-West en “Vogelbuurt”

Verder zijn we in de afgelopen maanden gestart met het daadwerkelijk organiseren van het eerste project dat we in 2019-2020 ‘op de rol hebben’. Daarbij zijn alle bewoners van de “Vogelbuurt” en van de Moundyk en Skilwei (ongeveer 180 adressen) uitgenodigd voor een bijeenkomst in De Skalm. We hebben met hen besproken dat energiebesparing loont en dat we gebruik willen maken van energie die lokaal is opgewekt. Ook hebben we voor enkele van de aanwezige bewoners uit de buurt een gratis energiescan voor hun woningen beschikbaar gesteld. Dan wordt helder waar en hoe valt te besparen op de kosten van energie in een woning. Investeringen in vloer-, muur- en dakisolatie geven forse besparingen op de kosten van de gas. En met zonnepanelen kan fors op de elektriciteitsrekening bezuinigd worden.

Binnenkort gaan we verder in dit traject. Alle bewoners worden dan opnieuw uitgenodigd. We zullen dan met hen om tafel om – aan de hand van de resultaten van de uitgevoerde energiescans – te bepalen hoe we in de woningen en daarmee in Stiens de energievraag kunnen verlagen.

Aangesloten bij Energie VanOns

Sinds kort staat de Stienzer Energykoöperaasje U.A. op de site van Energie VanOns. We zijn nu formeel wederverkoper van deze regionale energiecoöperatie. De Stienzer Energykoöperaasje U.A. kiest immers voor duurzame en lokaal opgewekte energie. Dat komt van “Energie VanOns” (https://energie.vanons.org). Zij leveren namelijk regionaal opgewekte elektriciteit en CO2-gecompenseerd gas. En….. in jaarlijkse overzicht staan ze opgenomen als een van de duurzaamste landelijke energieleveranciers die tegen concurrerende prijzen stroom en gas levert.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu gratis in voor het NIEUWSBULLETIN van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. en ontvang regelmatig het laatste nieuws in je mailbox!

Stienzer Energykoöperaasje U.A.