Maak kennis
  • Lokaal, groen en duurzaam
  • Eigen stroomopwekking
  • Energiebesparing
  • Zonder winstoogmerk

Onze Energievisie tot 2033

zaterdag 13 april 2024

Op de Algemene Ledenvergadering van 17 april 2024 wordt gesproken over onze Energievisie. We gaan daarbij uit van een situatie over 10 jaar, zeg 2033. In het toekomstige scenario betrekken we de Warmtevisie van de gemeente Leeuwarden. Daarin wordt in de toekomst voor Stiens en omgeving uitgegaan van “Warmtepompen en Groen Gas”. Dit hebben we meegenomen. We hebben rekenmodel opgesteld waarmee we met bepaalde uitgangspunten en aannames diverse opties kunnen uitrekenen.

Zo ook een representatief scenario voor over 10 jaar. In dit scenario wordt in Stiens ieder jaar het huidige (fossiele) gasgebruik van 4,9 miljoen m3 bespaard, alsook – omdat we vervoer meenemen – jaarlijks de huidige 3,3 miljoen liter benzine.

De preciezere uitleg van dit scenario en hoe we deze energie in de eigen omgeving zouden kunnen opwekken kun je lezen in: Energievisie StEK.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu gratis in voor het NIEUWSBULLETIN van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. en ontvang regelmatig het laatste nieuws in je mailbox!

Stienzer Energykoöperaasje U.A.