Maak kennis
  • Lokaal, groen en duurzaam
  • Eigen stroomopwekking
  • Energiebesparing
  • Zonder winstoogmerk

Omrop Fryslân DOK over zonne-energie

woensdag 4 maart 2020

Het klimaat verandert en fossiele energiebronnen raken uitgeput. In 2030 – zo is afgesproken in het Klimaatakkoord – moet 70% van alle elektriciteit komen van duurzame bronnen als wind en zon. Zonnepanelen op het dak, dorpen met eigen energiecorporaties, grote ontwikkelaars die veel geld investeren in megazonneparken.

Friesland heeft ambities op kleine en grote schaal. Dorpsbewoners zetten met zijn allen hun schouders eronder, de energiecoöperaties in bijvoorbeeld Garijp en Wijnjewoude leven volop.

Mega-ontwikkelingen zijn er ook: op een stuk landbouwgrond bij Oosterwolde wordt het grootste (77 voetbalvelden groot!) zonnepark van Friesland gebouwd.

De keerzijde is dat kostbare ruimte, natuur en landschap opgeofferd worden voor de energievoorziening. Bovendien is het elektriciteitsnet niet berekend op de toestroom van zoveel extra energie. Hoeveel landschap en natuur wil Friesland opgeven voor dergelijke grootschalige zonneparken? Is de opkomst van zonneparken een vloek of een zegen?
 
In de Fryslân DOK ‘Ljocht en skaad oer it sinnepark’ wordt ingegaan op deze problematiek. Zie de uitzending via de volgende link: https://youtu.be/9JpKSIr3bC0

Nieuwsbrief

Schrijf je nu gratis in voor het NIEUWSBULLETIN van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. en ontvang regelmatig het laatste nieuws in je mailbox!

Stienzer Energykoöperaasje U.A.