Maak kennis
  • Lokaal, groen en duurzaam
  • Eigen stroomopwekking
  • Energiebesparing
  • Zonder winstoogmerk

Jonge gezinnen in Stiens, een duurzame toekomst….?

vrijdag 18 juni 2021

In Stiens wonen veel jonge gezinnen in de leeftijd van 25 tot 50 jaar met of zonder kinderen. Ze wonen bijvoorbeeld in Stiens-Zuid of in de wijk Aldlân. Hoe kunnen zij NU invloed uitoefenen op hun energiesituatie? In dit artikel geven we een aantal mogelijkheden.

Welke aanpassingen zijn noodzakelijk?

Vanuit het Rijk is besloten – op basis van het klimaatakkoord van Parijs – dat in 2050 alle woningen aardgasvrij moeten zijn. Dat betekent dat maatregelen moeten worden getroffen om de woning op een andere manier te verwarmen. De maatregelen en de kosten zijn erg afhankelijk van het toekomstige soort verwarming, de mate van isolatie van de woning, het energieverbruik en van het uitvoeringstempo van de te kiezen maatregelen. Daarnaast speelt de draagkracht en het inkomen van gezinnen een belangrijke rol, maar ook de diverse subsidiemogelijkheden die de overheden beschikbaar stellen.

Hoe krijgen gezinnen inzicht in noodzakelijke energiebesparende maatregelen?

In dit voorbeeld is de woning in Stiens-Zuid gebouwd in 1973 en de woning in de wijk Aldlân 25 jaar later, in 1998. Dat betekent dat de uitgangspunten voor energiebesparing nogal verschillend zijn. Immers als alleen wordt gekeken naar de bouwkundige situatie van beide woningen, dan wordt duidelijk dat er nogal grote verschillen zijn in de aanwezige muur- of vloerisolatie. Dat betekent ook meer kosten voor besparende maatregelen in Stiens-Zuid. Daarnaast is de persoonlijke situatie van belang. Denk aan inwonende kinderen en de gewenste kamertemperatuur. Ook zijn al uitgevoerde aanpassingen aan de woning van invloed, evenals de eventuele installatie van zonnepanelen.

De Stienzer Energykoöperaasje U.A. kan door de inzet van een energiecoach een zogenaamd “keukentafelgesprek” met de bewoners houden. Met behulp van een interactief rekenprogramma kan al snel inzicht worden verkregen in eventueel noodzakelijke besparingsmogelijkheden. Ook wordt er een inschatting gemaakt van de investeringskosten en de terugverdientijd.

Wat doet de gemeente Leeuwarden?

De gemeente Leeuwarden stelt eind 2021 de nota Transitievisie Warmte vast. Daarin geven ze aan in welk tempo welke buurten en wijken het beste kunnen overstappen op duurzame warmte. Zij doet dat samen met bewoners van de gemeente en voor het dorp Stiens ook samen met de Stienzer Energykoöperaasje U.A. De uitkomsten van deze gesprekken, komen samen in die nota. Daarna gaan ze wijk voor wijk, samen met de bewoners, een wijkplan opstellen.

Waarom zouden de beide gezinnen lid worden van de Stienzer Energykoöperaasje U.A.?

Allereerst vanwege het inzicht dat de Stienzer Energykoöperaasje U.A. hen kan geven. Daarnaast is het goed om te beseffen dat deze jongere generatie het gehele traject van circa 30 jaar van de energietransitie tot 2050 zullen meemaken. Wellicht zal dat niet altijd in de huidige woning zijn, maar ook bij de eventuele verkoop van de woning zal het energieverbruik en de duurzaamheid van grote invloed zijn voor de toekomst. Deze generatie kan NU het heft in handen nemen. Zij kunnen NU meepraten over de door de gemeente voor te stellen maatregelen voor hun wijk. Dat houdt in dat deze generatie van dertigers en veertigers NU lid zouden moeten worden! Samen met gelijkgestemden, die ook duurzaam willen leven en wonen, zijn zij de toekomst van Stiens. Werk aan de winkel dus!

Hoe word ik lid?

Kijk op de website van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. Vul het formulier in en met een aantal muisklikken ben je lid en praat en doe je mee: https://stienzer ek.nl/lid worden/

Nieuwsbrief

Schrijf je nu gratis in voor het NIEUWSBULLETIN van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. en ontvang regelmatig het laatste nieuws in je mailbox!

Stienzer Energykoöperaasje U.A.