Maak kennis
  • Lokaal, groen en duurzaam
  • Eigen stroomopwekking
  • Energiebesparing
  • Zonder winstoogmerk

Inzicht in energieverbruik per straat en postcode

woensdag 11 mei 2022

Na het beëindigen van de Energie Magazines heeft het Bestuur zich beraden over een vervolg. Doel is nog steeds de bewustwording van en de voorlichting aan de bewoners van Stiens. Besloten is de systematiek van huis-aan-huisbezorging te blijven hanteren. Dit keer niet via de betaalde diensten van de bezorging, maar via de leden in de verschillende buurten en wijken van Stiens.

De opzet is een A4-flyer met daarin enerzijds informatie over het gas- en elektriciteitsverbruik per straat en postcode en anderzijds wat meer algemene voorlichting over besparing en het werven van nieuwe leden voor de Stienzer Energykoöperaasje U.A.

De eerst verschenen flyer heeft betrekking op de wijk It Heechhôf en een aantal omliggende straten. Deze flyer vindt je HIER.

Ons doel is om het komende jaar alle straten en postcodes in de bebouwde kom van het dorp Stiens onder handen zullen nemen. In totaal verschijnen 6 flyers met een frequentie van eens per twee maanden.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu gratis in voor het NIEUWSBULLETIN van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. en ontvang regelmatig het laatste nieuws in je mailbox!

Stienzer Energykoöperaasje U.A.