Maak kennis
  • Lokaal, groen en duurzaam
  • Eigen stroomopwekking
  • Energiebesparing
  • Zonder winstoogmerk

Het verenigingsleven ligt even stil…..

donderdag 9 april 2020

Vrijwel het hele land ligt plat. Althans zo lijkt het om je heen als je thuis zit en zo nu en dan eens buiten komt voor een wandeling of een boodschapje.

Maar niets is minder waar. Duizenden Nederlanders zijn bezig in de ziekenhuizen en de zorg, in vitale en essentiële beroepen. De bouw van woningen gaat door. In de verte hoor je het geluid van het heien van palen in Steenslân en bij de voormalige station van het “Dokkumer Lokaaltsje”. De tuinlieden zijn druk omdat het voorjaar aanbreekt. We houden afstand tot elkaar, anderhalve meter minimaal. We gaan niet (meer) naar allerlei bijeenkomsten. Vergaderingen en kerkdiensten zijn stilgelegd.

Het verenigingsleven ligt even stil ……. Een ieder van jullie zal wel begrijpen dat de geplande bijeenkomst van de Koöperaasje op 14 april a.s. over de zgn. EnergiemixMethode (EMM) niet doorgaat. Zoals ook de ledenvergadering van 24 maart jl. niet kon doorgaan. Contacten met derden vanuit het Bestuur liggen ook stil.

Wat wel doorgaat is het schijnen van de zon. De maand maart was een goede maand voor de zonnepanelen, zeker de laatste 10 dagen van de maand. Laten we wel optimistisch blijven en goed voor elkaar zorgen. En pas goed op je zelf. We blijven nog wel even in deze intelligente lockdown zitten, maar de Koöperaasje blijft doorgaan – samen met haar leden en met nog aan te melden nieuwe leden – om Stiens energieneutraal te maken in 2030. Iedereen in Stiens doet toch mee?

Nieuwsbrief

Schrijf je nu gratis in voor het NIEUWSBULLETIN van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. en ontvang regelmatig het laatste nieuws in je mailbox!

Stienzer Energykoöperaasje U.A.