Maak kennis
  • Lokaal, groen en duurzaam
  • Eigen stroomopwekking
  • Energiebesparing
  • Zonder winstoogmerk

Eindrapport overhandigd aan wethouder Stellingwerf

donderdag 17 augustus 2023

Voorzitter Harm de Kroon van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. heeft op woensdag 19 juli jl. het eindrapport “Stek komt bij langs” aangeboden aan wethouder Evert Stellingwerf van de gemeente Leeuwarden. Op deze manier werd (financiële en inhoudelijke) verantwoording afgelegd over de uitvoering van drie buurtenquêtes in Stiens (Stienservaart, Stinzen-Zuidoost en It Skil). Binnen het project werd tevens uitvoering gegeven aan de verspreiding van zes flyers – heel Stiens dekkend – waarin het gemiddelde energieverbruik per postcode werd gepresenteerd.  Al deze acties zijn afgelopen anderhalf jaar uitgevoerd.

De gemeente Leeuwarden was bij monde van de wethouder zeer tevreden over de uitgevoerde acties, alsmede over de besteding van de subsidiegelden die de Energykoöperaasje hiervoor van de gemeente mocht ontvangen. Zeker geldt dat ook voor de investering in een warmtecamera, de manier waarop de bewoners bij de acties zijn betrokken en voor de duidelijke wijze waarop de resultaten van de enquêtes werden gepubliceerd. Al met al reden om gezamenlijk te kijken naar een vervolg, mede met het oog op de uitvoering van de Warmtevisie van de gemeente Leeuwarden en de betrokkenheid van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. daarbij als vertegenwoordiger van de inwoners van Stiens. De Energykoöperaasje heeft daartoe het plan “Stek komt bij je langs 2.0” ingediend. Het is nu zaak om daar samen met de gemeente “handen en voeten aan te geven”.

We houden ook via De Stienser alle inwoners van Stiens op de hoogte van het vervolg. Immers samen maken we Stiens en omgeving steeds meer energieneutraal. Belangstelling? Word lid via onze website: www.stienzer-ek.nl/lid-worden/.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu gratis in voor het NIEUWSBULLETIN van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. en ontvang regelmatig het laatste nieuws in je mailbox!

Stienzer Energykoöperaasje U.A.