Maak kennis
  • Lokaal, groen en duurzaam
  • Eigen stroomopwekking
  • Energiebesparing
  • Zonder winstoogmerk

Draagvlak?

dinsdag 7 september 2021

De energietransitie, die de overheden samen met de inwoners van steden en dorpen in Nederland wil stimuleren en wil uitvoeren, staat of valt met de bereidheid om daar gevolg aan te geven. Van belang is dat de inwoners erbij worden betrokken, omdat de overheid veel van hen verwacht. “Draagvlak” is daarbij motto. Niet altijd is duidelijk wat precies onder dat draagvlak wordt verstaan. Bij wie, waarvoor en waarom zou er draagvlak moeten bestaan?

Harm de Kroon, voorzitter van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. merkt hierover het volgende op: “Vanuit de gedachte van ‘een gezamenlijk doel, een gezamenlijk belang en een onderlinge betrokkenheid’ zet ik mij via de Stienzer Energykoöperaasje in om samen met de inwoners van Stiens het dorp op weg te helpen naar energieneutraal en zo de energietransitie vorm en inhoud te geven. Dat lukt alleen als inwoners meedoen; kortom als er draagvlak is.”

Uitdagingen

De belangrijkste uitdagingen hiervoor liggen volgens het Fries Sociaal Planbureau (FSP) niet op het gebied van de technologie, maar op het sociale vlak. Want wie is straks de eigenaar van een zonnedak of van een windmolen en wie profiteert ervan, de omwonenden of de projectontwikkelaar? Welke rol krijgen burgers überhaupt toebedeeld in de transitie? Hoe groot is hun zeggenschap? En hoe wordt ervoor gezorgd dat echt iedereen mee kan doen?

Harm de Kroon: “Iedereen in Stiens en omstreken kan lid worden van onze Energykoöperaasje. Op die manier kan je je invloed aanwenden om Stiens groener en energieneutraal te laten worden op de manier die past bij jou, bij het dorp en bij de inwoners. Je kunt hulp krijgen om met je eigen huis aan de slag te gaan, maar je kunt ook deelnemen aan een op te richten zonnedak en op die manier Stiens duurzamer maken, waarbij je bovendien rendement ontvangt van je deelname in het project”.

Ambassadeurs

De afgelopen twee jaar heeft de Stienzer Energykoöperaasje haar ledental zien groeien tot ongeveer 80 leden. Harm de Kroon: “Onze leden zijn de ambassadeurs van Stiens en omgeving. Zij hebben de afgelopen jaren hun woning geïsoleerd en/of hebben zonnepanelen aangebracht op het dak van hun woning. Daarmee hebben ze laten zien dat ze vanuit duurzaamheid en/of financiële voordelen een belangrijke stap hebben gezet om Stiens groener en duurzamer te maken. Alle inwoners van Stiens en omstreken kunnen als lid van de Energykoöperaasje een steentje bijdragen om onze leefomgeving groener en duurzamer te maken. Daarmee wordt ook het draagvlak voor onze activiteiten grote. Bovendien kun je invloed hebben op de initiatieven die wij willen ontplooien”.

De afgelopen maanden heeft de Energykoöperaasje een aantal advertenties geplaatst in De Stienser en is in Stiens twee keer een Energie Magazine verspreid. Doel daarvan is de inwoners te informeren over wat de Energykoöperaasje voor ogen heeft. Ben je nog geen lid en voel je je aangesproken, neem dan contact op en/of word meteen lid! Hoe meer leden, hoe meer draagvlak! Toch?

Nieuwsbrief

Schrijf je nu gratis in voor het NIEUWSBULLETIN van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. en ontvang regelmatig het laatste nieuws in je mailbox!

Stienzer Energykoöperaasje U.A.