Maak kennis
  • Lokaal, groen en duurzaam
  • Eigen stroomopwekking
  • Energiebesparing
  • Zonder winstoogmerk

Buurtenquête wijk It Skil – de uitslag

maandag 6 februari 2023

In de maand november 2022 heeft de Stienzer Energykoöperaasje voor de derde wijk op een rij een buurtenquête uitgezet. Deze keer in de wijk It Skil, aan de noordwestzijde van het centrum van het dorp Stiens. Uiteindelijk hebben we van ruim 60 bewoners respons mogen ontvangen. De ingevulde enquêtes zijn goed voor ongeveer 40% van de koopwoningen en circa 6% van de huurwoningen. Ze waren relatief gelijkmatig verdeeld over de verschillende straten. Al met al een mooi resultaat.

Dit zijn de resultaten op hoofdlijnen:

  • De respons is voldoende representatief voor de verscheidenheid aan woningen en het soort huishoudens.
  • Bij bijna 60% van de respondenten liggen er zonnepanelen op het dak. De opbrengst in zelfopgewekte stroom van deze panelenbezitters was gemiddeld 3071 kWh per jaar. Hun huishoudelijke verbruik was gemiddeld 2570 kWh per jaar, dus deze groep wekt jaarlijks meer stroom op dan dat ze verbruikt!
  • Circa 95% van de huishoudens gebruikt nog gas voor verwarming en warm tapwater. Zo’n 70% heeft een HR-combiketel jonger dan 10 jaar. Bij nog eens een kwart is hij jonger dan 15 jaar.
  • De bezitters van zonnepanelen verbruiken in meerderheid (60%) minder dan 1200 m3 gas. Het gemiddelde verbruik is 1164 m3. Bij de bewoners die geen zonnepanelen bezitten, ligt het wat anders. Bij hen verbruikt zo’n 46% minder dan 1200 m3 gas, terwijl 11,5% meer dan 1600 m3 gas verbruikt.
  • Van de groep bewoners die geen zonnepanelen hebben, gebruikt meer dan 40% minder dan 2000 kWh aan stroom. Maar ook zo’n 35 % van de respondenten zit boven de 3000 kWh. Daar is er misschien ergens te bezuinigen…
  • Bewoners die in zonnepanelen investeren, doen dit blijkbaar ook in andere energiebesparende maatregelen of hebben een ander gedrag qua wonen en energieverbruik.

Het volledige eindrapport

Dit eindrapport staat onder het tabje “Projecten” bij de “Buurtacties”

Het vervolg

Alle bewoners hebben in januari 2023 een A4-flyer in de bus mogen ontvangen, met een aantal conclusies op hoofdlijnen. Begin februari is het eindrapport van deze wijk gereed gekomen en verzonden aan de bewoners die de enquête hebben ingevuld én een e-mailadres hebben genoteerd op een van de vragen in de enquête. Sinds de enquête is verspreid, hebben – tot begin februari 2023 – 9 bewoners zich aangemeld als nieuw lid van de Energykoöperaasje. Bedankt! De deelnemers in het buurtonderzoek It Skil, die de enquête hebben ingevuld, krijgen allemaal een LED-lamp. De (nieuwe) leden krijgen twee lampen. De Energykoöperaasje is onder meer met de gemeente Leeuwarden in overleg over een vervolg van deze buurtacties. Immers er moeten nog flink wat stappen worden gezet om tot een energietransitie te kunnen komen. Het begint met inzicht in de eigen situatie.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu gratis in voor het NIEUWSBULLETIN van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. en ontvang regelmatig het laatste nieuws in je mailbox!

Stienzer Energykoöperaasje U.A.