Maak kennis
  • Lokaal, groen en duurzaam
  • Eigen stroomopwekking
  • Energiebesparing
  • Zonder winstoogmerk

Buurtactie Stinzen-Zuidoost

woensdag 9 maart 2022

In de maand februari jl. heeft de Stienzer Energykoöperaasje opnieuw een buurtenquête uitgezet. Deze keer in een groot deel van de Stinzen: Aysmastins, Canterstins, Grovestins, Haniastins, Lautastins en Sixmastins. Ongeveer 180 woningen. Uiteindelijk hebben we van zo’n 50 bewoners (ruim 25%) respons mogen ontvangen. Een mooi resultaat.

Dit zijn de resultaten op hoofdlijnen:

  • De respons is voldoende representatief voor de verscheidenheid aan woningen en het soort huishoudens.
  • Bij meer dan de helft van de respondenten liggen er zonnepanelen op het dak. De opbrengst in zelfopgewekte stroom van deze panelenbezitters was gemiddeld 2744 kWh per jaar. Hun huishoudelijke verbruik was gemiddeld 2653 kWh per jaar, dus deze groep wekt jaarlijks meer stroom op dan dat ze verbruikt!
  • De grote meerderheid gebruikt nog gas voor verwarming en warm tapwater. De helft heeft een HR-combiketel jonger dan 10 jaar. Bij nog eens een derde is hij jonger dan 15 jaar.
  • De bezitters van  zonnepanelen verbruiken in meerderheid minder dan 1200 m3 gas. Het gemiddelde verbruik is 1253 m3. Bij de bewoners die geen zonnepanelen bezitten, ligt het wat anders. Bij hen verbruikt maar 12% minder dan de 1200 m3 gas, terwijl 49 % meer dan 1600 m3 verbruikt. Het gemiddelde ligt bij hen op 1593 m3. Bewoners die in zonnepanelen investeren, doen dit blijkbaar ook in andere energiebesparende maatregelen of hebben een ander gedrag qua wonen en energieverbruik.
  • Zo’n  60% van de geënquêteerden heeft nog geen vloer- of bodemisolatie. Verder geeft 29% van de respondenten aan geen spouwmuurisolatie te hebben.
  • Ook het huishoudelijk stroomgebruik ligt bij de panelenbezitters gemiddeld lager: 2533 kWh. tegen 2838 kWh voor de anderen. Een verschil van 11%.

Samenwerken en informatie delen

Een mooie voorbeeld van samenwerken hebben we aangetroffen in de Grovestins, waar 6 woningeigenaren hebben samengewerkt bij het aanbrengen van isolatie en zonnepanelen.

Uit de enquête blijkt ook dat 54% ronduit “ja” zegt tegen het idee om actief informatie en ervaringen te delen en te willen samenwerken binnen de buurt op het gebied van energie en energiebesparing en 37%  met “misschien”. Wij gaan kijken hoe we dit samen met de bewoners kunnen organiseren.

Het vervolg

Deelnemers in het buurtonderzoek Stinzen-Zuidoost die de enquete hebben ingevuld, krijgen binnenkort een uitgebreid verslag toegezonden, samen met de hen toegezegde LED-lamp. Alle bewoners van genoemde straten hebben inmiddels een flyer in de bus ontvangen met de korte samenvatting van de resultaten. De komende tijd gaan we bekijken welke buurt de volgende kan zijn en wat we ook voor andere inwoners in Stiens kunnen betekenen op basis van de uitkomsten van de beide enquêtes.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu gratis in voor het NIEUWSBULLETIN van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. en ontvang regelmatig het laatste nieuws in je mailbox!

Stienzer Energykoöperaasje U.A.