Maak kennis
  • Lokaal, groen en duurzaam
  • Eigen stroomopwekking
  • Energiebesparing
  • Zonder winstoogmerk

Buurtactie Stienservaart

vrijdag 5 november 2021

De Stienzer Energykoöperaasje U.A. en de buurtvereniging “Stienservaart” houden met ingang van 7 november 2021 een onderzoek naar het energieverbruik en de woningsituatie bij circa 150 woningen in een deel van Stiens-Zuid. Dit gebied betreft het werkgebied van de buurtvereniging. Dat omvat de Wythústerwei aan weerszijden voor het deel ten zuiden van de AH, de Pompeblêdstrjitte, Reidsjongerstrjitte, Swanneblomstrjitte en Tongerboutstrjitte.

Enquête per woning

De bewoners wordt gevraagd een enquête in te vullen. Doel is enerzijds dat er inzicht komt in de individuele woonsituatie ten aanzien van isoleren, energieverbruik en verwarmen en anderzijds in het geheel van de buurt. Het gaat om veel vergelijkbare woningen die grotendeel in de periode 1970-1975 zijn gebouwd. Door het invullen van de enquête krijgen de bewoners inzicht in het eigen energiegebruik ten opzichte van vergelijkbare huishoudens, eventueel een bezoek van een energiecoach en informatie en voorlichting over het verduurzamen van de woning. Mogelijk dat er, afhankelijk van de uitkomsten, acties worden opgezet in de buurt om samen tot energiebesparing en verdere verduurzaming te komen. Indien noodzakelijk zullen de vrijwilligers uit de buurt, aangevuld met leden van de Energykoöperaasje, de bewoners helpen bij het invullen van de vragenlijst.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu gratis in voor het NIEUWSBULLETIN van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. en ontvang regelmatig het laatste nieuws in je mailbox!

Stienzer Energykoöperaasje U.A.