Maak kennis
 • Lokaal, groen en duurzaam
 • Eigen stroomopwekking
 • Energiebesparing
 • Zonder winstoogmerk

Tag Archive: Stiens

 1. Onderzoek wijk Aldlân

  Leave a Comment

  Eind september – begin oktober hebben we een buurtonderzoek gedaan in de wijk Aldlân in Stiens. Dat onderzoek hebben we uitgevoerd in de vorm van een persoonlijk overhandigd enquêteformulier. Het onderzoek richtte zich op de energiesituatie van alle bewoners van die woningen die medio september jl. voorzien waren van zonnepanelen. Dat waren er toen 97 woningen in een gebied van bijna 300 woningen. Het rapport van dit buurtonderzoek is nu gereed.

  Resultaten

  We zien in het onderzoek dat de laatste jaren de hoeveelheid daken met zonnepanelen fors is toegenomen. In de eerste periode van acht jaren (2007 t/m 2014) waren dat 22 woningen. In de jaren 2015 en 2016 zijn 8 woningen voorzien van zonnepanelen. Dat waren 15 woningen in de jaren 2017 en 2018 en 25 woningen in 2019 en 2020. Kostenbesparing, meer duurzaam wonen en investeren in de woning waren de voornaamste redenen.

  Het merendeel van de betrokken woningen is voorzien LED-verlichting, HR+-glas en een verbeterde HR-ketel. Wat opvalt is dat ca. 40% van de huishoudens (nog) niet is overgestapt op koken op inductie.

  Een kleine 20% van de geënquêteerden acht een advies van een energiecoach van de Stienzer Energykoöperaasje wenselijk.

  Ruim 60% van hen neemt duurzame en groene energie af van hun energiemaatschappij. Dat gebeurt bij 13 verschillende bedrijven.

  Ruim 10% van de huishoudens is geïnteresseerd in energie van Energie VanOns. Dat is de gezamenlijke energiemaatschappij van de noordelijke coöperaties, die tegen scherpe prijzen groene en duurzame energie levert en waarvan de winsten terug vloeien naar de regio, dus ook naar Stiens.

  Bekendheid met de Stienzer Energykoöperaasje U.A.

  Van de huishoudens kende ca. 35% de Stienzer Energykoöperaasje al en kende 15% het initiatief om in 2030 Stiens duurzaam en energieneutraal te krijgen. Overigens vindt ruim 80% van de huishoudens dit initiatief uitstekend en goed.

  Tien procent van de reagerende huishoudens heeft besloten direct lid te worden van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. Terwijl nog 20% aangeeft dat ze wel wil meedoen met projecten, maar nu nog geen lid wil worden.

  Het opgemaakte rapport

  Het volledige rapport vindt u in deze bijlage.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu gratis in voor het NIEUWSBULLETIN van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. en ontvang regelmatig het laatste nieuws in je mailbox!

Stienzer Energykoöperaasje U.A.