Maak kennis
 • Lokaal, groen en duurzaam
 • Eigen stroomopwekking
 • Energiebesparing
 • Zonder winstoogmerk

Tag Archive: certificaten

 1. Stienzer Energykoöperaasje U.A. wil twee zonnedaken aanleggen

  Leave a Comment

  Op de Algemene Ledenvergadering van de Stienzer Energykoöperaasje van 16 november jl. hebben de leden besloten tot de mogelijke aanleg van twee zonnedaken in Stiens. Op de bedrijfsdaken van Bijland Bouw BV en Haan Reclamewerk aan de Truerderdyk te Stiens worden dan bijna 400 zonnepanelen geplaatst.

  Voorzitter Harm de Kroon: “In de vergadering is wel gemeld dat de Energykoöperaasje nog in gesprek is met beide bedrijven. Of het project definitief door kan gaan is niet alleen afhankelijk van de beide ondernemers, maar ook of we als Energykoöperaasje voldoende deelnemers hebben met voldoende certificaten. Per dak zijn dat minimaal 15 deelnemers die gezamenlijk minimaal 200 certificaten afnemen. De plannen passen helemaal binnen de doelstellingen van de Stienzer Energykoöperaasje om Stiens duurzamer en groener te maken en minder afhankelijk te laten zijn van externe partijen, zeker met de huidige hoge energieprijzen. Samen voor het dorp en de mienskip, dat is de coöperatieve gedachte”.

  Wil je ook certificaten aanschaffen en deelnemen in het project?

  Als je belangstelling hebt voor de aanschaf van één of meerdere certificaten, dan moet je wonen binnen het postcodegebied van Stiens (9051) of in de aansluitende postcodegebieden van de dorpen Alde Leie, Britsum, Feinsum, Koarnjum of Hijum. Ook buiten deze dorpen van voormalig Leeuwarderdeel komen de inwoners van de dorpen Hallum, Wyns, Vrouwenparochie en Wânswert in aanmerking om certificaten te kopen. Als je belangstelling hebt en je wilt deelnemen in de projecten dan word je ook lid van de Stienzer Energykoöperaasje U.A.

  Wat kost het en wat levert het op? Een mooi rendement gedurende 15 jaar!

  “Als het project loopt, heb je jaarlijks gedurende een periode van 15 jaar rendement over je inleg van €100 per certificaat en aan het eind van de periode is ook je inleggeld volledig terugbetaald. Het rendement bedraagt 3,5% op jaarbasis. Dat is in elk geval meer dan je nu voor je spaargeld ontvangt. Per jaar leveren beide projecten naar verwachting voldoende stroom op voor zo’n 40-50 woningen”. Zie voor meer informatie op de volgende pagina van deze website: https://stienzer-ek.nl/project/onderzoek-en-realisatie-zonnepanelen-postcoderoos/

  Inschrijven

  Dit kan vanaf 24 november 2021 via het contactformulier op deze website https://stienzer-ek.nl/contact/ met vermelding van je naam, adres, woonplaats en het aantal gewenste certificaten. Geef daarbij ook het liefst een bepaalde bandbreedte aan ten aanzien van de aanschaf. bijvoorbeeld tussen 5 minimaal en 15 maximaal als je voorkeur 10 is, maar eventueel wel 15 zou willen aanschaffen, maar eventueel ook met minimaal 5 genoegen zou willen nemen als er veel aanvragers zijn.

  Wacht niet te lang, de toekenning en afhandeling is in volgorde van binnenkomst! Heb je eerst nog vragen, stuur dan een mail naar de Energykoöperaasje en je krijgt z.s.m. antwoord.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu gratis in voor het NIEUWSBULLETIN van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. en ontvang regelmatig het laatste nieuws in je mailbox!

Stienzer Energykoöperaasje U.A.