Maak kennis
 • Lokaal, groen en duurzaam
 • Eigen stroomopwekking
 • Energiebesparing
 • Zonder winstoogmerk

Author Archives: Hendrik van der Meer

 1. Maak kennis met de Stienzer Energykoöperaasje U.A.

  Leave a Comment

  Stiens heeft sinds kort een energykoöperaasje! Op 23 mei jongstleden is de ‘Stienzer Energykoöperaasje U.A.’ opgericht. Het bestuur bestaat uit zes enthousiaste vrijwilligers: Douwe Struiksma, Sikke R. Roosma, Frans Bikowski, Symen Bouma, Geert van der Leest en Harm de Kroon.

  Bestuur Stienzer Energykoöperaasje U.A.

  De Koöperaasje heeft de ambitie om Stiens energieneutraal te maken door te streven naar het verlagen van het energieverbruik en het duurzaam opwekken van energie. Voornaamste doel van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. is om de inwoners van Stiens te adviseren en te stimuleren in besparingen op energieverbruik en om de overstap te maken naar duurzaam opgewekte energie. Dat doet de Koöperaasje samen met en voor de inwoners van Stiens.

  De Stienzer Energykoöperaasje U.A. is een Koöperaasje zonder winstoogmerk, waar inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven uit Stiens lid van kunnen worden. De kosten van het lidmaatschap bedragen € 10,00 per jaar. Daarmee praat je mee over plannen voor energiebesparing, over de opwekking van schone energie in Stiens, kun je de overstap naar de duurzame energie van Energie VanOns maken en word je op de hoogte gehouden van het nieuws rondom duurzame energie.

  Inspraak in duurzaam opgewekte energie

  De Stienzer Energykoöperaasje U.A. denkt mee in oplossingen voor het op duurzame wijze produceren van energie. Daarmee komt de Koöperaasje op voor de energiebelangen van alle inwoners van Stiens. De Stienzer Energykoöperaasje U.A. is lid van de koepelorganisatie Ús Koöperaasje. De Stienzer Energykoöperaasje U.A. is daarmee ook aangesloten bij energiemaatschappij Energie VanOns. Energie VanOns levert uitsluitend fossielvrije stroom en CO2-gecompenseerd gas en neemt ook lokaal opgewekte groene energie af. De winst van Energie VanOns vloeit voor een deel terug naar de lokale coöperaties en daarmee naar de Stienzer Energykoöperaasje U.A. Voor de inwoners van Stiens betekent dit dat zij tegen concurrerende tarieven duurzame stroom en gas kunnen afnemen.

  De coöperatiestructuur betekent dat elk lid van de Koöperaasje inspraak heeft in het doen en laten van de Koöperaasje. Leden hebben stemrecht en invloed op het beleid van de Koöperaasje. Zo bepalen de leden welke energiebronnen gebruikt worden en hoe de winst ingezet wordt. Dit bevordert een goede leefbaarheid. Bovendien stimuleert het regionaal opwekken van energie, de lokale werkgelegenheid en de zelfvoorzienendheid.

  Stiens op weg naar Energieneutraal

  Om Stiens nog verder te verduurzamen en te vergroenen heeft de Koöperaasje bij de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân een plan ingediend voor het project ‘Stiens op weg naar Energieneutraal’. In dit plan wordt onder andere ingezet op een wijkgerichte aanpak om door middel van een warmtescan en een energieadvies per woning de Stienser dorpsgemeenschap groener en meer energieneutraal te maken. Het plan kan op sympathie en medewerking van de gemeente Leeuwarden rekenen. De gemeente is bereid een substantiële financiële bijdrage te leveren aan het plan. Onlangs heeft ook de provincie Fryslân besloten het Stienser plan financieel te ondersteunen. Dat betekent dat de Stienzer Energykoöperaasje U.A. dit najaar kan beginnen met de voorgenomen wijkgerichte aanpak.

  Zaterdag 7 september braderie Stiens

  Nieuwsgierig naar de volledige plannen, ideeën en voordelen van de Stienzer Energykoöperaasje U.A.? Kom naar onze stand op zaterdag 7 september op de braderie in hartje Stiens.

 2. Braderie Stiens

  Leave a Comment

  Op 7 september 2019 staat de Koöperaasje op de jaarmarkt/braderie in Stiens. Op die dag komt de Koöperaasje voor het eerst naar buiten met haar plannen en zoekt ze de publiciteit en de aandacht van de inwoners van Stiens.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu gratis in voor het NIEUWSBULLETIN van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. en ontvang regelmatig het laatste nieuws in je mailbox!

Stienzer Energykoöperaasje U.A.