• Lokaal, groen en duurzaam
 • Eigen stroomopwekking
 • Energiebesparing
 • Zonder winstoogmerk

Onderzoek en realisatie opwekken zonnestroom

GROTE DAKEN GEZOCHT voor zonnepanelen
Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)
Zonnedak HAAN REKLAMEWERK
DEELNEMERS GEZOCHT voor aankoop certificaten

Grote daken gezocht voor zonnepanelen!

18 oktober 2022

Wordt jouw dak het volgende zonnedak?

De zon is een geweldige schone bron van energie en schijnt in overvloed. Als Stienzer Energykoöperaasje U.A. willen wij samen met onze leden deze zonnebron zoveel mogelijk benutten door op zoveel mogelijk grote(re) daken in Stiens en ruime omgeving zonnepanelen aan te brengen. Dat betekent dat we stroom opwekken voor en door de Stiensers en bewoners van omliggende dorpen! De opbrengsten zetten wij in voor verdere verduurzaming van onze regio.

Wat voor dak zoeken we?

 • Ten minste 500 m2 of meer.
 • Minimaal 15 jaar beschikbaar voor verhuur.
 • In Stiens en omgeving en in de nabij gelegen postcodegebieden binnen het gebied van de voormalige gemeente Leeuwarderadeel.
 • Met een enthousiaste dakeigenaar.

Wat krijg je?

 • Huur voor het dak.
 • Constructieberekening voor het dak.
 • Er worden 150 tot 250 zonnepanelen op je dak geplaats.
 • Na 15 jaar krijg je de zonnepanelen-installatie om niet overgedragen.
 • Wanneer je zelf ook zonnepanelen koopt voor je eigen verbruik, kun je voordelig meeliften op onze inkoop van zonnepanelen.

Hoe gaat het in zijn werk?

 1. In een kennismakingsgesprek kijken we samen of er een klik is.
 2. Wij laten een constructieberekening maken om te zien of de dakconstructie sterk genoeg is.
 3. Wij nemen contact op met Liander.
 4. In overleg met jou zoeken we de zonnepanelen uit.
 5. Alle afspraken worden netjes vastgelegd in een overeenkomst.
 6. Er wordt duurzame stroom opgewekt in Stiens en ruime omgeving!

Geen leveringsproblemen

Bij onze zonnedaken gebruiken we niet de bestaande aansluiting op locatie, maar laten door Liander een eigen afzonderlijke kleinverbruik aansluiting aanleggen. Hierdoor hebben we geen last van de netproblemen van Liander, die spelen alleen bij grootverbruik-aansluitingen.

________________________________________________________________________________________________

Zonnedak De Haan is als eerste gerealiseerd

Dit onderdeel krijgt nog een update!


Realisatie zonnedaken ….. koop nu certificaten!

20 november 2021

Op de Algemene Ledenvergadering van de Stienzer Energykoöperaasje van 16 november jl. hebben de leden besloten tot de mogelijke aanleg van twee zonnedaken in Stiens. Op de bedrijfsdaken van Bijland Bouw BV en Haan Reclamewerk aan de Truerderdyk te Stiens worden dan bijna 400 zonnepanelen geplaatst.

Voorzitter Harm de Kroon: “In de vergadering is wel gemeld dat de Energykoöperaasje nog in gesprek is met beide bedrijven. Of het project definitief door kan gaan is niet alleen afhankelijk van de beide ondernemers, maar ook of we als Energykoöperaasje voldoende deelnemers hebben met voldoende certificaten. Per dak zijn dat minimaal 15 deelnemers die gezamenlijk minimaal 200 certificaten afnemen. De plannen passen helemaal binnen de doelstellingen van de Stienzer Energykoöperaasje om Stiens duurzamer en groener te maken en minder afhankelijk te laten zijn van externe partijen, zeker met de huidige hoge energieprijzen. Samen voor het dorp en de mienskip, dat is de coöperatieve gedachte”.

Je kunt  financieel deelnemen aan dit project als je aan een aantal voorwaarden voldoet.

 1. je moet wonen binnen het postcodegebied van Stiens (9051) of in de aansluitende postcodegebieden van de dorpen Alde Leie, Britsum, Finkum, Koarnjum of Hijum.
 2. Ook buiten deze dorpen van voormalig Leeuwarderdeel komen de inwoners van de dorpen Hallum, Wyns, Vrouwenparochie en Wânswert in aanmerking om certificaten te kopen.
 3. Als je belangstelling hebt en je wilt deelnemen in de projecten dan word je ook lid van de Stienzer Energykoöperaasje U.A.

Wat kost het en wat levert het op?

Als het project loopt, heb je jaarlijks gedurende een periode van 15 jaar rendement over je inleg van €100 per certificaat en aan het eind van de periode is ook je inleggeld volledig terugbetaald. Het rendement bedraagt 3,5% op jaarbasis. Dat is in elk geval meer dan je nu voor je spaargeld ontvangt. Per jaar leveren beide projecten naar verwachting voldoende stroom op voor zo’n 40-50 woningen. Je doet het dus niet alleen voor je zelf, maar ook voor de Stienser Mienskip!

Informatie over participatie en rendement

 • Klik HIER voor informatie over het document van het zonnedak (PDF opent in nieuw tabblad)
 • Klik HIER voor investering – aflossing en rendement (PDF opent in nieuw tabblad)

 Hoe schrijf ik in voor de aankoop van certificaten?

 • Dit kan vanaf 24 november 2021 via het contactformulier op de website:  https://stienzer-ek.nl/contact/
 • Vermeld je naam, adres, woonplaats en het aantal gewenste certificaten.
 • Geef een bandbreedte aan van het aantal certificaten dat je bereid bent te kopen. Bijvoorbeeld minimaal 5 en maximaal 15 als je voorkeur 10 is, maar wel eventueel 15 zou willen afnemen of genoegen kan nemen met 5.
 • Het Bestuur beslist over de toewijzing. Op deze manier wordt het gemakkelijker zoveel mogelijk aanvragen van belangstellenden toe te kennen.
 • Wacht niet te lang, de toekenning en afhandeling is in volgorde van binnenkomst!
 • Stuur een mail naar de Energykoöperaasje (info@stienzer-ek@gmail.nl) als je nog vragen hebt. Je krijgt z.s.m. antwoord.

Zonnedak Stiens: er wordt aan gewerkt

3 september 2021

Op de afgelopen Algemene Ledenvergadering in juni jl. is met de leden van de Energykoöperaasje gesproken over een mogelijk project om zonnepanelen op een bedrijfsdak aan te brengen. Daarbij is aangegeven dat per 1 april 2021 een nieuwe regeling bestaat: de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). In deze regeling betaalt de overheid boven op de prijs die met het energiebedrijf wordt afgesproken een subsidie. Die subsidie wordt in de SCE-beschikking gemaximeerd. Uiteindelijk is de subsidie die betaald wordt afhankelijk van de prijs die door het energiebedrijf wordt betaald.

Daarmee is deze regeling structureel anders dan de vorige. Toen konden de deelnemers aan een dergelijk project de opbrengst salderen met hun eigen energierekening. Dat is nu niet meer het geval. Nu is sprake van een certificaat per paneel dat een bepaald rendement per jaar aan de deelnemer biedt. De geografische reikwijdte van de SCE-regeling is gelijk aan het oude systeem: de postcode waarin de opwek plaatsvindt met alle daar direct omheen liggende postcodegebieden.

De Stienzer Energykoöperaasje U.A. heeft op basis van twee voorlopige plannen twee subsidieaanvragen ingediend. De looptijd van de subsidie en de deelname bedraagt 15 jaar. Doel van deze collectieve opwek is dat zoveel mogelijk duurzaam wordt opgewekt waardoor de noodzaak om gebruik te maken van niet duurzaam opgewekte stroom zoveel mogelijk beperkt wordt.

Afgesproken is dat de leden worden geïnformeerd over

 1. een overzicht van de investeringen,
 2. de prijs per certificaat en
 3. de rentevergoeding

Leden krijgen dan meteen ook de mogelijkheid om bij voorintekening deelname te reserveren.

Uitdrukkelijk wordt gesteld dat het financieel rendement op een investering in een collectief zonnedak bescheiden is. De belangrijkste reden om nu deel te nemen aan een dergelijk project is dat hiermee het verbruik van fossiele brandstoffen steeds verder beperkt kan worden. En natuurlijk ook dat met dit soort projecten energie lokaal wordt opgewekt en zo wordt voorzien in de eigen stroombehoefte. Daarnaast is er dus een (beperkt) zeker rendement voor de deelnemers.

Voorzitter Harm de Kroon meldde in de vergadering uitdrukkelijk – en om mogelijke misverstanden te voorkomen – dat zodra de plannen concreter zijn, dat wil zeggen: (1) met de dak eigenaren waarmee gesproken wordt, afspraken kunnen worden gemaakt en (2) de financiering aan de orde is, er een buitengewone ledenvergadering zal worden gehouden. Daarin zullen de plannen gepresenteerd worden en zal het bestuur voorstellen aan de leden doen. Daarover vindt dan discussie plaats en zullen beslissingen worden genomen.

Ben je nog geen lid en heb je belangstelling om te investeren in een zonnedak?

 • Meld je dan nu aan als lid
 • Dan heb je straks inspraak over de wijze van financieren
 • Dan heb je ook de mogelijkheid om in te tekenen voor een of meerdere certificaten voor de te plaatsen zonnepanelen.

==========

Uitleg van de SCE-regeling

De (nieuwe) Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) heeft in 2021 de (oude) Postcoderoosregeling vervangen. Met als voordeel: de groep potentiële deelnemers is flink toegenomen.

Ook met de SCE-regeling ontvangt de locatie-eigenaar huur en ontstaan er voor de coöperatie middelen om te investeren in andere lokale initiatieven. Voor elke individuele deelnemer is meedoen aan een collectief zonnedak eenvoudiger en vrijer geworden. Voorheen ontving elke deelnemer een energiebelastingkorting via de energieleverancier, bedoeld als korting op de energierekening. Met de SCE verloopt de financiële vergoeding, die voortaan vrij te besteden is door de deelnemers, via de coöperatie.

Het realiseren van een collectief zonnedak heeft hiermee iets weg van crowdfunding. Door te investeren in een stukje zonnedak draagt elke deelnemer eraan bij dat er daadwerkelijk een zonnedak komt. Als compensatie ontvangt elke deelnemer een rentepercentage over de inleg. Dat bedrag kan worden gezien als groene korting op de energierekening, maar kan ook voor andere doeleinden worden gebruikt. Doordat deelnemers vrij zijn waaraan ze hun vergoeding besteden en deelname is losgekoppeld van het eigen thuisverbruik, is de groep potentiële deelnemers flink toegenomen. Zo kunnen nu ook mensen meedoen die al zonnepanelen op het eigen dak hebben liggen.

==========

Nieuwsbrief

Schrijf je nu gratis in voor het NIEUWSBULLETIN van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. en ontvang regelmatig het laatste nieuws in je mailbox!

Stienzer Energykoöperaasje U.A.