• Lokaal, groen en duurzaam
 • Eigen stroomopwekking
 • Energiebesparing
 • Zonder winstoogmerk

Energietransitie Stiens

Energiebesparing
Regionale Energie Strategie
Energie Mix Methode
Warmtevisie Leeuwarden
 1. De Regionale Energie Strategie

  De gevolgen van de opwarming van de aarde en de daarmee gepaard gaande klimaatverandering zijn groot, vooral voor de generaties na ons. We kunnen dit niet meer volledig herstellen. Wel kunnen we zorgen dat de verdere opwarming minder hard gaat als we wereldwijd minder broeikasgas gaan uitstoten. Een belangrijk doel van het nationale klimaatbeleid is dan ook de uitstoot van broeikasgassen verminderen.

  Velen zullen hier vragen bij hebben:

  • hoe komt het de komende jaren met de overgang van fossiele naar duurzame energiebronnen (de energietransitie)?
  • hoe snel gaat het allemaal en
  • wat is de invloed op de persoonlijke situatie?

  Het Rijk (Klimaatplan), de provincie Fryslân (Regionale Energie Strategie) en de gemeente Leeuwarden (Warmtevisie 2030) hebben allen een taak en een opdracht in deze materie.

  Wat zijn de plannen van de gemeente Leeuwarden?

  Op dit moment kunnen we melden dat de Stienzer Energykoöperaasje U.A. door de gemeente Leeuwarden is gevraagd om met hen te bekijken wat in Stiens de gevolgen kunnen zijn van de energietransitie. De gemeente Leeuwarden zal deze ideeën en plannen – in samenspraak met de Stienzer Energykoöperaasje U.A. en Plaatselijk Belang Stiens – voorleggen aan de inwoners van Stiens. Wil je meer weten over de plannen en de voortgang, kijk dan op onze website bij projecten. Daar plaatsen we het komende jaar relevante informatie.

 2. De Energie Mix Methode (EMM)

Begin 2020 schreven we het volgende aan onze leden:

“Voor de leden hebben we een nieuw initiatief om aan deel te nemen. Op twee avonden – 5 maart en 14 april a.s. – hebben we de grote zaal in De Skalm afgehuurd om samen met jullie en enkele gasten te onderzoeken hoe we in 2030 Stiens energieonafhankelijk kunnen zijn.

Samen zullen we ontdekken wat het betekent om zoveel energie in en om Stiens op te wekken dat we niet meer afhankelijk zijn van externe leveranciers. En hoe we dat kunnen bereiken. Daarvoor vragen we jullie initiatief, creativiteit en jullie lokale expertise.

We maken hierbij gebruik van een reeds beproefde methode. Op de eerste avond gaan we aan de slag met deze methode die ons allen een beeld geeft van de energiebehoefte in Stiens, van de gewenste en minder gewenste energiemaatregelen en de vertaling hiervan naar de ruimte. Op de tweede avond gaan we kijken naar de kosten en opbrengsten, mogelijke projecten en mogelijke participerende partijen.

De beide avonden zijn interactief. Jullie kunnen het dorp Stiens helpen om stappen te zetten in het maken van een toekomstperspectief. Jullie deelname is dan ook nadrukkelijk van belang en het is wenselijk dat jullie op beide avonden aanwezig kunnen zijn.

We worden deze avonden ondersteund door een enthousiast team dat met praktische en actuele kennis en informatie ons bijstaat. Uiteindelijk is het na de beide avonden zo dat we inzicht hebben in een groot aantal maatregelen hoe we voor het dorp Stiens het gestelde doel in 2030 kunnen bereiken.

De Stienzer Energykoöperaasje U.A. heeft daarna het voornemen om voor de zomervakantie 2020 het geheel te presenteren aan alle inwoners van het dorp Stiens en daarbij ook diverse betrokken partijen uit te nodigen”.

Door CORONA werd de tweede avond verschoven naar 29 september jl. Die avond is opnieuw – met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen – hard gewerkt om tot een resultaat te komen.

De presentatie aan het dorp Stiens heeft helaas nog niet plaats kunnen vinden.

Lees hieronder het interview dat twee bestuursleden hebben gehouden op verzoek van Doarpswurk over de Energie Mix Methode.

Stienzer Energykoöperaasje aan de slag met Energie Mix Methode

Wordt vervolgd……..

Nieuwsbrief

Schrijf je nu gratis in voor het NIEUWSBULLETIN van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. en ontvang regelmatig het laatste nieuws in je mailbox!

Stienzer Energykoöperaasje U.A.