• Lokaal, groen en duurzaam
  • Eigen stroomopwekking
  • Energiebesparing
  • Zonder winstoogmerk

Stiens op weg naar energieneutraal

Voorlichting en communicatie
Zoeken naar wijkgerichte aanpak en advies
Ledenwerving
Stimuleren van gebruik groene energie (Energie VanOns)

De Stienzer Energykoöperaasje U.A. heeft – met grote instemming van de gemeente Leeuwarden – bij de provincie Fryslân in mei 2019 een plan ingediend. Met het verzoek een financiële bijdrage in het kader van het Iepen Mienskipsfûns. Deze bijdrage is in de herfst 2019 toegekend. Ook de gemeente Leeuwarden heeft een bijdrage verleend.

Het plan / project heeft de naam: “Stiens op weg naar Energieneutraal”.

De belangrijkste onderdelen van het plan zijn:

  • Voorlichting voor en communicatie met de inwoners van Stiens over energiebesparing en energieopwekking
  • Ledenwerving voor de Stienzer Energykoöperaasje U.A. en wijkgerichte aanpak om dit zichtbaar te maken. Door middel van een warmtescan en een energieadvies per (voorbeeld)woning
  • Klantenwerving voor Energie VanOns, het regionale energiebedrijf voor de drie noordelijke provincies. Door zoveel mogelijk huishoudens te stimuleren energie af te nemen van Energie VanOns wordt de Stienser dorpsgemeenschap groener. Dat is een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van het project “Stiens op weg naar Energieneutraal.”

Het project leverde op dat we inzicht hebben gekregen om tot een structuur en sturing te komen voor de onderhanden te nemen projecten. Zie voor de verschillende projecten ook de andere onderdelen op deze projectenpagina.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu gratis in voor het NIEUWSBULLETIN van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. en ontvang regelmatig het laatste nieuws in je mailbox!

Stienzer Energykoöperaasje U.A.