• Lokaal, groen en duurzaam
  • Eigen stroomopwekking
  • Energiebesparing
  • Zonder winstoogmerk

Buurtacties

Stienservaart
Stinzen - Zuidoost
It Skil

7 februari 2023

Resultaten buurtactie It Skil

In de maand november 2022 was het de beurt om een enquête uit te voeren in de wijk It Skil, aan de noordwestzijde van het centrum van Stiens. We hebben 63 ingevulde enquêtes retour ontvangen. In januari 2023 is huis-aan-huis in de wijk een flyer bezorgd met daarin de eerste conclusies op hoofdlijnen. De respondenten op de enquête ontvangen een LED-lamp en inmiddels is ook een deel van de bewoners lid geworden van onze Energykoöperaasje. Zij ontvangen nog een extra lamp.

Kijk voor de uitbreide resultaten van deze buurt op: Resultaten buurtactie It Skil – definitief

———————————————————————————————————————————————————————-

25 april 2022

Resultaten buurtactie Stinzen-Zuidoost

In de maand februari jl. hebben we bij 180 woningen in de Aysmastins, Canterstins, Grovestins, Haniastins, Lautastins en Sixmastins een buurtactie gehouden in de vorm van een huis-aan-huis-enquête. Uiteindelijk hebben we van 50 deelnemers een bruikbaar ingevuld formulier ontvangen. Dit was een vervolg op de actie in de buurt Stienservaart.

Bij NIEUWS vind je de voorlopige uitslag die bij alle woningen is bezorgd.

De bewoners die hebben meegedaan aan de enquête hebben allen een LED-lamp als dank ontvangen.

Zij die een e-mailadres hebben achtergelaten hebben vervolgens per mail de meer uitgebreide versie van de resultaten ontvangen. Opnieuw een geslaagde actie.

Klik voor de uitgebreide resultaten van deze buurt op: Resultaten buurtactie Stinzen-Zuidoost


20 december 2021

Resultaten buurtactie Stienservaart

In de maand november jl. hebben we samen met de buurtvereniging Stienservaart aan alle bewoners van de Wythústerwei, zuidelijk van de AH en aan de bewoners van de Pompeblêdstrjitte, Reidsjongerstrjitte, Swanneblomstrjitte en Tongerboutstrjitte gevraagd een enquête in te vullen. Van de 150 huishoudens in dit gebied hebben we van 59 een volledig ingevuld formulier terug ontvangen. Hoewel we graag een grotere respons hadden gezien, is de reactie van 40% een goede score te noemen. Met name omdat de respondenten een goede afspiegeling zijn  van de buurt, qua woning en bewoning.

Afgelopen week is de flyer met de meer algemene resultaten bij alle 150 bewoners van deze buurt in de bus bezorgd. Deze flyer is ook terug te vinden via deze LINK op onze website. De respondenten die de enquête hebben ingevuld én een e-mailadres hebben achtergelaten,  zullen binnenkort via de mail meer informatie ontvangen. Er wordt intern nog gewerkt aan mogelijke vervolgacties uit de resultaten van de enquête.

Al met al een geslaagde actie.

Klik op de volgende link voor de resultaten: Resultaten buurtactie Stienservaart – uitgebreide versie.


5 november 2021

Buurtactie Stienservaart

De Stienzer Energykoöperaasje U.A. en de buurtvereniging “Stienservaart” houden met ingang van 7 november 2021 een onderzoek naar het energieverbruik en de woningsituatie bij circa 150 woningen in een deel van Stiens-Zuid. Dit gebied betreft het werkgebied van de buurtvereniging. Dat omvat de Wythústerwei aan weerszijden voor het deel ten zuiden van de AH, de Pompeblêdstrjitte, Reidsjongerstrjitte, Swanneblomstrjitte en Tongerboutstrjitte.

De bewoners wordt gevraagd een enquête in te vullen. Doel is enerzijds dat er inzicht komt in de individuele woonsituatie ten aanzien van isoleren, energieverbruik en verwarmen en anderzijds in het geheel van de buurt. Het gaat om veel vergelijkbare woningen die grotendeel in de periode 1970-1975 zijn gebouwd. Door het invullen van de enquête krijgen de bewoners inzicht in het eigen energiegebruik ten opzichte van vergelijkbare huishoudens, eventueel een bezoek van een energiecoach en informatie en voorlichting over het verduurzamen van de woning. Mogelijk dat er, afhankelijk van de uitkomsten, acties worden opgezet in de buurt om samen tot energiebesparing en verdere verduurzaming te komen. Indien noodzakelijk zullen de vrijwilligers uit de buurt, aangevuld met leden van de Energykoöperaasje, de bewoners helpen bij het invullen van de vragenlijst.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu gratis in voor het NIEUWSBULLETIN van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. en ontvang regelmatig het laatste nieuws in je mailbox!

Stienzer Energykoöperaasje U.A.